Aktualności

Program „Czyste powietrze” wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

  Informujemy o  rozpoczęciu naboru wniosków w  ramach części drugiej Programu „Czyste Powietrze” (w  związku z  którą wnioskodawcy będą potrzebować zaświadczeń o  dochodach). Wzór żądania wydania zaświadczenia na  potrzeby tego programu znajduje się poniżej (format pdf)

Data Opublikowania: 26/11/2020

Czytaj więcej

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony
do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać
do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Data Opublikowania: 25/11/2020

Czytaj więcej

Zaproszenie na XVIII Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno

Zaproszenie na XVIII Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno   30 listopad 2020 roku (tj. poniedziałek)  godz. 12:00

 

Data Opublikowania: 23/11/2020

Czytaj więcej

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR.

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza
skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.


Data Opublikowania: 23/11/2020

Czytaj więcej

„Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu".

Szanowni  Państw  Prezes  GUS  ogłosił  konkurs  na  gminę  o  najwyższym odsetku  spisanych  gospodarstw  rolnych  w  kanale  samospisu.

Celem  Konkursu  jest  zmobilizowanie  gmin  do  aktywnego  promowania  idei samospisu  w  ramach  Powszechnego  Spisu  Rolnego  2020.  Termin  zgłaszania się  do  konkursu  upływa  z  dniem  25  listopada  br.,  a  zakończenie  jest ogłoszenie  zwycięzców  do  15  grudnia  br.

Konkurs  adresowany  jest  do  gmin,  w  których  użytkownicy  gospodarstw rolnych  dokonują  samospisu  internetowego  w  okresie  od  1  września  do  30 listopada  2020  r.

W  konkursie  gminy  w  każdym  województwie  otrzymają  nagrody, odpowiednio:

·                  za  zajęcie  I  miejsca  -  5  _komputerów  all-in-one,  2 urządzenia  wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  II  miejsca  -  3  _komputery  stacjonarne,  3 monitory,  4  tablety,  1  urządzenie  wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  III  miejsca  -  2  _komputery  stacjonarne,  2 monitory,  3  tablety,  1  urządzenie  wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  IV  miejsca  -  7  _tabletów,  1  urządzenie wielofunkcyjne,_

·                  za  zajęcie  V  miejsca  -  6  _tabletów,  1  urządzenie wielofunkcyjne._

Dodatkowo  Komitety  Konkursowe  będą  mogły  przyznać  nagrodę specjalną  Prezesa  GUS  w    każdym  województwie.  Nagroda  przeznaczona jest  dla  gminy  najbardziej  zaangażowanej  we  współpracę  z  Urzędem Statystycznym,  gdzie  brane  są  pod  uwagę  wszystkie  działania obejmujące  okres  od  początku  do  końca  trwania  PSR  2020  tj.  od 1.09.2020  r.  do  30.11.2020  r.  Nagrodę  specjalną  stanowi  sprzęt elektroniczny  w  postaci  _7  tabletów  i  1  urządzenia  wielofunkcyjnego.

Wszystkie  informacje  związane  z  konkursem,  Regulamin,  skład  jury, będą  opublikowane  na  stronie  https://spisrolny.gov.pl  w  zakładce konkursy.

Niezależnie  od  powyższego  przesyłam  Państwu  regulamin  konkursu  wraz z  załącznikami  i  zachęcam  do  wzięcia  udziału.

Osobą  do  kontaktu  w  sprawie  Konkursu  w  województwie  łódzkim,  a także  przyjmującą  zgłoszenia  jest  p.  Marta  Gonerska  (e-mail m.gonerska@stat.gov.pl,  tel.  42  6839014)

Data Opublikowania: 17/11/2020

Czytaj więcej