Aktualności

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  W dniach  11-12 grudnia 2019 r.  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego oraz pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego na wydarzenie pn.  Forum Organizacji Pozarządowych,  które odbędzie się w  INESS HOTEL ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź.

Szczegóły na stronie internetowej  https://ngo.lodzkie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-lodzkiego/

Data Opublikowania: 10/12/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Bedlno 29 listopada 2019 roku (tj. piątek) godz. 11:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1.Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:


2.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok;

2.2. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bedlno
na lata 2019-2022;

2.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

2.4. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Bedlno;

2.5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bedlno;

2.6. wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

2.7. wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Wojszycach.

 

3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno o oświadczeniach majątkowych Radnych.

4. Informacja Wójta Gminy o oświadczenia majątkowych pracowników.

5.Informacja Wójta Gminy Bedlno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawy różne.

 

  Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

 

Data Opublikowania: 22/11/2019

Czytaj więcej

06 listopada miała miejsce uroczysta inauguracja Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.


To ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku w skład którego wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni.
Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji oraz zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia.
W uroczystości brali udział: Wójt Gminy Bedlno- Pan Józef Ignaczewski, Przewodnicząca Rady -Pani Anna Ratajczyk, Dyrektor Szkoły- Pani Beata Kwiatkowska, Radni- Pani Ewa Pilarska, Pan Stanisław Gajewski i Pan Krzysztof Trusiński, Sołtys Pleckiej Dąbrowy -Pani Monika Dzięgielewska, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie.

 

 

 

Data Opublikowania: 15/11/2019

Czytaj więcej