Aktualności

Zaproszenie na XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno

  Zaproszenie na XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno -  28 września 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

Data Opublikowania: 25/09/2020

Czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny 2020

  Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

·            osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

·            osoby prawne,

·            jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

·                cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

·                sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

·                struktury dochodów,

·                aktywności ekonomicznej,

·                sposobu użytkowania gruntów,

·                powierzchni zasiewów, nawożenia,

·                zastosowania środków ochrony roślin,

·                pogłowia zwierząt gospodarskich,

·                chowu i hodowli ryb,

·                budynków gospodarskich,

·                maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl   

 

Data Opublikowania: 16/09/2020

Czytaj więcej

Głosujemy na Budżet Obywatelski

  Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego może trafić do Gminy Bedlno:

·                Nauka pływania dla dzieci z gminy Bedlno w wieku od 3 do 6 lat.

·                Wesele w Osadzie dla mieszkańców Gminy Bedlno

Na projekty które został pozytywnie rozpatrzone możemy głosować:

- Bezpłatna nauka pływania dla dzieci z gminy Bedlno,

- Wesele w Osadzie dla mieszkańców Gminy Bedlno

Wystarczy

·                wypełnić formularz https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

·                wybieramy powiat kutnowski i następnie kartę należy wydrukować i podpisać

·                wrzucamy ją do urn które znajdują się w dwóch miejscach na terenie powiatu kutnowskiego:

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Kutnie, Kutno, ul. Władysława Jagiełły 6

- Biuro Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kutnie, Kutno ul. Łąkoszyńska   127

·                lub proszę o kontakt pod numer telefonu 24  282 17 81, wówczas zebrane formularze dostarczymy sami we skazane miejsca.

 

Informujemy, że podczas tegorocznego głosowania na projekty BO „ŁÓDZKIE NA PLUS" karta do głosowania będzie możliwa do wypełnienia w specjalnie na ten cel przygotowanym generatorze Każda karta będzie oznaczona indywidualnym numerem w lewym górnym rogu.

 

Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. 

Data Opublikowania: 11/09/2020

Czytaj więcej