Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

  Bedlno, dnia 10.07.2020 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

 

Podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu  1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony z upamiętnieniem
76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym  na terenie gminy  zostaną włączone syreny alarmowe

- ciągłym sygnałem dźwiękowym 

na czas 1 minuty

 

Data Opublikowania: 30/07/2020

Czytaj więcej

Szansa na nowy start

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

·                Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

·                Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;

·                Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Jakie wsparcie oferuje projekt?

Ścieżka „Przekwalifikowanie”:

·                Doradztwo zawodowe,

·                Poradnictwo psychologiczne,

·                Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,

·                5 miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Ponadto zapewniamy:

·                Zwrot kosztów dojazdu,

·                Catering,

·                Bezpłatne materiały szkoleniowe,

·                Ubezpieczenie szkoleniowe,

·                Stypendium szkoleniowe,

·                Stypendium stażowe.

 

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44  741 75 01

www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

 

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

Data Opublikowania: 28/07/2020

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

  Wojewoda Łódzki

zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 21 lipca 2020  r. została wydana decyzja Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom  w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.:
„Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka  stanowiącego część gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi  na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”, dla odcinka  nr 2 – od granicy woj. łódzkiego do ZZUP Pszczonów.

Data Opublikowania: 28/07/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 28/07/2020

Czytaj więcej

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

  Wójt Gminy Bedlno ogłasza konkurs na najładniejszy wieniec Dożynkowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej