Jednostki organizacyjne

.Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy

1.Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

2.Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Bedlno

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie

4.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

5.Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im.Ks.Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie

6.Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie

7.Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

8.Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Żeronicach

Bettiny, Konrada, Mirosława