Wójt Gminy

.

                                                          WÓJT GMINY BEDLNO

                                                        mgr inż Krzysztof Kołach

tel. 0-24 282-14-20; 282-14-23; fax. 282-17-50

e-mail ug@bedlno.pl

Anatola, Edyty, Rafała