Biblioteka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BEDLNIE

 

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów
i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki.

Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka. "

- Jan Paweł II

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie
99-311 Bedlno
Bedlno 28 A
tel. 24 282 17 51
e-mail:
bibliobedlno@wp.pl


Katarzyna Krzewicka - Bibliotekarz

Czynna:

poniedziałek –  7.30 – 15.30

wtorek – 10.30 – 18.30

środa – 7.30 – 15.30

czwartek – 7.30 -15.30

piątek – 7.30 – 15.30


Pracownicy biblioteki:

 

- ułatwiają dostęp do dzieł kultury i nauki
- chronią dziedzictwo wartości kultury
- rozwijają intelektualnie

- wspierają rozwój jednostek, grup, społeczności lokalnej

- umożliwiają rozwój zainteresowań

- pobudzają do osobistych poszukiwań

 

Gmina Biblioteka Publiczna oferuje:


- nowości wydawnicze,
- literaturę popularnonaukową,
- księgozbiór informacyjny
- literaturę piękną dla dorosłych ,
- literaturę piękną dla dzieci i młodzieży
- bezpłatny dostęp do Internetu
- lektury dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, publikacje dla studentów

 

 

Bony, Horacji, Jerzego