Aktualności

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs - OCHRONA ZABYTKÓW 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego  Uchwałą Nr 320/19 z dnia 13 marca 2019 roku  ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nabór wniosków:  13.03.2019 – 15.04.2019
Budżet:  5 000 000 zł
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

UWAGA! Od 22 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy Regulamin przyznawania dotacji oraz nowy wzór Wniosku. Do każdego wniosku należy też dołączyć podpisaną Klauzulę informacyjną, która jest załącznikiem do Ogłoszenia o konkursie. 

Nowy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr II/36/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. z 2019 roku poz. 65, poz. 1290, poz. 1291).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. nowych zasad konkursowych w dniu 27 marca 2019 roku.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej i przesłać go na adres e-mail:  magdalena.sowinska@lodzkie.pl  najpóźniej  do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 16:00.
Do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI
Do pobrania:
1.  Ogłoszenie o konkursie
2.  Regulamin konkursu
3.  Wzór wniosku (.doc)
4.  Wzór wniosku (.rtf)
5.  Klauzula informacyjna

6.  Regulamin pracy Komisji
7.  Karta oceny formalnej
8.  Karta oceny merytorycznej
Data publikacji: 13.03.2019 r.

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail:  magdalena.sowinska@lodzkie.pl,
- w zakresie merytorycznym: Beata Kukawska, tel. 42 291 97 20, e-mail:  beata.kukawska@lodzkie.pl,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail:  aneta.winciorek@lodzkie.pl.

 

Data Opublikowania: 21/03/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 20/03/2019

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Na zgłoszenia czekamy do 31  marca br.

Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki?

 

W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach.

Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Drugi – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału.

Trzeci – najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We  wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.

Na zwycięzców półfinałów i finałów czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do prezentowania różnorodności tradycji kulinarnych regionów. Wspólnie pokażmy, jak „Polska smakuje”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 42  636-53-26 w.3

 

Data Opublikowania: 15/03/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
w porywach do 90 km/h, zachodni.

Data Opublikowania: 15/03/2019

Czytaj więcej

Psy do adopcji

MINOLTA

Co wiemy o Minolcie: Minolta to młodziutka, około 4-5 miesięczna sunia. Trafiła do naszego schroniska razem z siostrą. Początkowo była nieśmiała, ale coraz bardziej ufa już człowiekowi i cieszy się na jego widok. Nie jest zupełnie agresywna. Akceptuje inne psy i koty. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane (czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl).

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

PRONTO

Co wiemy o Pronto: To młody, około roczny piesek. Jest bardzo przyjazny. Nie wykazuje agresji. Uczy się chodzić na smyczy. Akceptuje inne psy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wykastrowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane ( czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl ). 

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

SABINA

Co wiemy o Sabinie: Sabina to młoda, niewielka, około 2 letnia suczka. Waży około 2 kg. Jest spokojna, opanowana, kontaktowa. Potrafi chodzić na smyczy. Nie jest agresywna. Akceptuje inne psy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane ( czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl ).

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

SELFI

Co wiemy o Selfi: Selfi to troszkę nieśmiała sunia w wieku około roku. wyglądem przypomina nieco jrt. Wazy około 9 kg. Początkowo bywa nieufna. Jest przyjazna do innych psów. Uczy się chodzić na smyczy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane ( czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl). Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

CINDY

Co wiemy o Cindy: Cindy to młodziutka, około 4-5 miesięczna sunia. Trafiła do naszego schroniska razem z siostrą. Początkowo była nieśmiała, ale coraz bardziej ufa już człowiekowi i cieszy się na jego widok. Nie jest zupełnie agresywna. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane (czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl). Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

Data Opublikowania: 15/03/2019

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Bedlno poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo pracownika na stanowisku „ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej ” w Urzędzie Gminy w Bedlnie

Osoby legitymujące się wykształceniem   wyższym, które zainteresowane są zatrudnieniem na umowę na czas zastępstwa, proszone są o składanie podania

wraz z  dokumentacją  potwierdzającą  wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz świadectwa pracy,   w sekretariacie  Urzędu Gminy Bedlno

do dnia 31 marca  2019 r. do godz. 15.30


Wójt Gminy 

  mgr  inż. Józef  Ignaczewski

Data Opublikowania: 12/03/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 11/03/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 08/03/2019

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BEDLNO

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Bedlno:

  • Paweł Lewandowski Wojszyce 52A 99-311 Bedlno tel. 697 445 502,

  • ASAPOL” Sp. z o.o. ul. Jabłonkowa 16 99-319 Dobrzelin tel. 24 285 11 01,

  • MIG-MA Sp. z o.o.  ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin tel. 24 285 11 97,

  • EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne Barbara Zabłocka ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno tel. 503 830 119,

  • FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów tel. 609 738 954,

  • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno tel. 24 254 29 87.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców gm. Bedlno o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków  i dostarczenie do Sołtysa lub Urzędu Gminy w Bedlnie (pok. Nr 28) w terminie do dn. 29 marca 2019r. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. Nr 28), u sołtysów oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

W przypadku nie złożenia zgłoszenia tut. organ będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji celem ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dokumentów (umów, faktur) potwierdzających odbiór nieczystości ciekłych.


 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski


 
 

Data Opublikowania: 06/03/2019

Czytaj więcej

Feliksa, Konrada, Zbysławy