Aktualności

Ogłoszenie

WÓJT GMINY BEDLNO

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2010 roku Nr 235 poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok dokonał wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie „ Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

 

 

1. Gminny Klub Sportowy w Bedlnie – kwota dotacji 50.000,-

Data Opublikowania: 04/04/2011

Czytaj więcej

Komunikat

GOK w Bedlnie 15 kwietnia organizuje dla wszystkich chętnych wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na sztukę pt. „PRYWATNA KLINIKA” – zapisy przyjmuje do 01.04.2011r. koszt: bilet+ transport wynosi 60 zł.


5 czerwca 2011 roku odbędzie się po raz XXI Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych w Bedlnie
 

Data Opublikowania: 30/03/2011

Czytaj więcej

Święto Kobiet

Mieszkańcy z terenu gminy Bedlno i nie tylko mieli okazję spotkać się z prawdziwą aktorką. Do Bedlna przyjechała Grażyna Zielińska, wszyscy znamy ją z telewizyjnego ekranu - to przecież mama Mareczka z serialu "Na dobre i na złe".

Pani Grażyna został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, która licznie przybyła na spotkanie pt. „Jeszcze tyle w życiu przed nami…” zdradziła sekrety warsztatu aktora, opowiadała ciekawostki za kulis teatru i z planu filmowego. Wspominała pracę na planie do filmu „Ekstradycja”, ponieważ jeden z odcinków nagrywany był właśnie w Bedlnie przed komisariatem milicji w którym zagrała epizod.

Spotkanie z aktorką zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie z okazji Dnia Kobiet 7 marca - wstęp był bezpłatny. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Na koniec Panią Grażynę publiczność nagrodziła gromkimi brawami, robione były wspólne zdjęcia. Po spotkaniu dla chętnych GOK zorganizował słodki poczęstunek .

Wszystkim obecnym Paniom z okazji Dnia Kobiet Pan Wójt złożył życzenia i obdarował „słodkim prezentem”.
 

Data Opublikowania: 30/03/2011

Czytaj więcej

CYKL REPORTAŻY Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW I KAPEL LUDOWYCH Z GMINY BEDLNO

Lubimy śpiewać
Kobiety z Szewc Walentyna, tak jak wiele pań z naszej gminy, to dobre, zaradne i pracowite gospodynie. Wychowują dzieci, prowadzą wraz z mężami duże gospodarstwa rolne i te mniejsze-domowe. Ale, że energii w nich wiele, a i talentu Bóg nie poskąpił, te wszystkie codzienne obowiązki jeszcze im nie wystarczają. Od wielu lat każdą wolną chwilę poświęcają działalności w Zespole Śpiewaczym „Szewcowianki”. Zespół założyła w 1985 roku pani Helena Stępniak, która zamiłowanie do muzykowania odziedziczyła po tacie. Skład niemal rodzinny i atmosfera też. Na stałe związało się z zespołem 5 pań. Do dziś śpiewają: Stępniak Helena, Gołek Halina, Lewandowska Helena, Walburg Jadwiga, Sikorska Teresa a Józef Zieliński akompaniuje zespołowi na akordeonie. Śpiewają pieśni autentyczne, które czerpią z dawnych zbiorów swoich rodziców. Występują w tradycyjnych strojach łowickich.


Pierwszy występ „Szewcowianek” to Wojewódzki Przegląd w Wałach i od razu trzecie miejsce. I tak już zostało. Z roku na rok nagród przybywało i zawsze zespół klasyfikowany był w gronie najlepszych zespołów śpiewaczych. Brał udział w większości przeglądów wojewódzkich w województwie płockim przeglądach w Kutnie, na łódzkich „Tradycjach,99” zawsze plasując się w czołówce najlepszych zespołów. Największym sukcesem zespołu to wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2003 roku. Zespół reprezentował Gminę Bedlno w powiecie, województwie i poza granicami kraju (na Litwie).Biorą udział we wszystkich imprezach lokalnych. Dodajmy, że oprócz pań obecnie występujących w Zespole „Szewcowianek” śpiewały także: Stępniak Helena, Zieliński Józef, Gołek Halina, Lewandowska Helena, Znajewska Bernarda, Zielińska Halina, Domżał Wiesława, Fidrysiak Krystyna , Lewandowska Dorota, Smela Lidia, Walburg Jadwiga, Lasecka Stanisława, Sikorska Teresa.


W następnym artykule przybliżymy działalność Kapeli Ludowej z Bedlna.
 

Data Opublikowania: 30/03/2011

Czytaj więcej

Kamila, Karoliny, Roberta