Aktualności

Data Opublikowania: 06/09/2019

Czytaj więcej

Gmina Bedlno - realizacja projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).

W dniu 1 sierpnia 2019r. Gmina Bedlno rozpoczyna realizację projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

 

Celem projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” jest poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci, w tym dzieci z  niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu zostanie utworzonych 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych, dodatkowo 3 dzieci z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem. Wszystkie placówki biorące udział w projekcie zostaną doposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne a nauczyciele z tych placówek nabędą dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 

W projekcie biorą udział  4 ośrodki wychowania przedszkolnego usytuowane na terenie gminy Bedlno.

 

Realizatorzy projektu:

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy zajęć znajdują się na stronach konkretnych placówek biorących udział w projekcie.

 

Biuro Projektu:

Gmina Bedlno

Bedlno 24, 99- 311 Bedlno

ug@bedlno.pl

 

Koordynatorzy projektu:

Marta Mossakowska-Kosińska

Agata Lamus

mojeprzedszkolegminabedlno@gmail.com

 

Całkowita wartość projektu 526  624,56 PLN.

Wartość dofinasowania 447  630,56 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 418  523,36 PLN.

 

Data Opublikowania: 05/09/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie - ZUS Kutno 26 września 2019 rok.

 
 
 
 
 
 

 

I Oddział w Łodzi
Inspektorat w Kutnie
 
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z organizowanym przez ZUS Tygodniem Przedsiębiorcy zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych i prowadzonych przez naszych pracowników oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Kutnie szkoleniach, które odbędą się  26 września 2019 roku.
 
Szkolenia odbywać się będą w trzech blokach:
 
I blok w godzinach 9:30 – 10:10 o tematach:
1.            E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie - płatniku bądź świadomy zmiany.
 
 
II blok w godzinach 10:20 – 11:50 o tematach:
1.            Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
2.            Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracowników podlegających   obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
3.            Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób wykonujących pracę na  podstawie umowy zlecenia.
 
 
III blok w godzinach 12:00 – 14:00 o tematach:
1.            Legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców (szkolenie prowadzone przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy).
 
 
Miejsce, w którym odbędą się szkolenia to:
CENTRUM SENIORA W KUTNIE UL. WYSZYŃSKIEGO 11A
 
 
 
Ważne:
Liczba miejsc jest ograniczona.
O zapisie na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
 
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail  szkolenia_lodz@zus.plpod nr telefonu  24  253 99 45 do 47 wew. 355 oraz  bezpośrednio na sali obsługi klientów w Inspektoracie w  Kutnie.
 
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe, termin oraz numer bloku szkoleniowego na które mamy dokonać zapisu.
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkolenia.
 
 
 
 
Aleksandra Świerczyńska
Starszy Inspektor
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Łodzi
Inspektorat w Kutnie
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
ul. Jagiełły 12, 99-300 Kutno
Tel. 24  253 99 45 do 47 wew. 355

 

 

 

Aleksandra Świerczyńska

Starszy Inspektor

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział ZUS w Łodzi

Inspektorat w Kutnie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

ul. Jagiełły 12, 99-300 Kutno

Tel. 24  253 99 45 do 47 wew. 355

Data Opublikowania: 04/09/2019

Czytaj więcej

Zmiany w rozkładzie jazdy

Zmiany w rozkładzie jazdy - dodano przystanek ZLESZYN SKRZYŻOWANIE

Data Opublikowania: 04/09/2019

Czytaj więcej

Albina, Lolity, Ronalda