Aktualności

Ogłoszenie Bezzwrotne dofinansowanie 85% na - gruntową pompę ciepła - wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją - instalację fotowoltaiczną powyżej 190 kW mocy.

Ogłoszenie


Bezzwrotne dofinansowanie 85% na ;
1. Gruntową pompę ciepła.
2. Wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją.
3. Instalację fotowoltaiczną powyżej 190 kW mocy.


Organizowany obecnie przez naszą Fundację Dar Oze Program Parasolowy oparty jest całkowicie na działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego Każdy przedsiębiorca, Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa ,oraz
każda osoba indywidualna posiadająca, lub wynajmująca budynek z województwa łódzkiego, może obecnie dołączyć do działań Fundacji Dar Oze i może uzyskać 85% dofinansowania na wyżej wymienione inicjatywy.


Nabór osób zainteresowanych uzyskaniem 85% bezzwrotnej dotacji będzie prowadzony przez naszą fundację do dnia 15.10.2018 lub do dnia w którym Urząd Marszałkowski województwa Łódzkiego wyśle dla naszej Fundacji informacje o konieczności dokonania poprawek oraz uzupełnień w kryterium formalnym.
 

Fundacja Dar Oze
info@fundacjadaroze.pl
www.daroze.pl
Dariusz Skrobisz : 575475306
Asystentka : Agnieszka Ryczek 575 475 307
Czekamy na państwa kontakt
Do usłyszenia do zobaczenia

Data Opublikowania: 27/08/2018

Czytaj więcej

Konkurs na Najpiękniejszy Ogródek w Powiecie Kutnowskim

Justyna Balcerzak

Wydział Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu

Starostwo Powiatowe w Kutnie

e-mail: promocja@powiatkutno.eu

tel. 24  355 47 41

 

Data Opublikowania: 10/08/2018

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 09/08/2018

Czytaj więcej

Uwaga wścieklizna.

 

Posiadacze psów zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych obowiązani są zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-go miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

 

 

  1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).
  2. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie, powiatowego lekarza weterynarii.
  3. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.

 

Pobierz ulotkę

Data Opublikowania: 09/08/2018

Czytaj więcej

Januarego, Konstancji, Leopolda