Aktualności

Zaproszenie na szkolenie - eWniosekPlus. Zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2018r.

Bedlno, dn. 6.03.2018 r.

 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Pani Moniki Majda Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kutnie oraz własnym, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, które odbędzie się:

·                o godzinie 1000     dn. 23 marca 2018r. (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury   w Bedlnie. Temat szkolenia:   eWniosekPlus. Zmiany   w dopłatach bezpośrednich w 2018r. 

Zainteresowani rolnicy będą mogli także uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach,   które odbędzie się:

·                o godzinie  1200  dn. 23 marca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Bedlnie.   Temat szkolenia:   Wymogi dla gospodarstw rolnych położonych na OSN w świetle obowiązujących przepisów nowego Prawa Wodnego.

 

  Z uwagi na ważne sprawy zachęcam do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

                                                                                                                                  Z poważaniem,

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 06/03/2018

Czytaj więcej

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w  XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównymi organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i  życia w  gospodarstwach rolnych.
Przy ocenie gospodarstw komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i  podwórza gospodarstwa, ład i  porządek w  obrębie podwórza, zabudowań i  stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i  gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń
i  stosowanych narzędzi, warunki obsługi i  bytowania zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika.
Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i  ubezpieczone w  KRUS.

Konkurs przebiegać będzie w  trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i  centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w  Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w  placówkach terenowych Kasy, w  OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i  podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w  nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018r.

 

* w  załączeniu Regulamin Konkursu i  Zgłoszenie

  Zgłoszenie do konkursu

Data Opublikowania: 19/02/2018

Czytaj więcej

60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

W dniach 6-7 marca 2018 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbędzie się 60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów” organizowana przez Instytut Ogrodniczy w Skierniewicach.

Podczas Konferencji będzie można:

  • wysłuchać wykładów eksperckich,
  • wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r.?”,
  • zobaczyć prezentacje firm fitofarmaceutycznych  dotyczących nowych, perspektywicznych środków ochrony roślin,
  • oraz wziąć udział w pokazie internetowego systemu doradczego”HortiOchrona”,

Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej:
tel. 46 834 54 51, 500 101 798
e-mail: ewelina.kolis@inhort.pl

lub na stronie internetowej www.inhort.pl  do dnia 15 lutego 2018 r.

Rejestracja będzie stanowiła gwarancję otrzymania materiałów konferencyjnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Data Opublikowania: 19/02/2018

Czytaj więcej

Edwarda, Narcyza, Zbysława