Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”.

Szanowni Państwo!

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego

15 października 2018 r. o godz. 20.00.


 

 
http://lodzkie.pl/images/134/belka.jpg
Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w 3 kategoriach:

 

DYNAMIKA EKSPORTU  

START-UP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Łódzkie odZYSKUJE- recyklingowy produkt roku”

 

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/

 

MOCNO zachęcamy do wzięcia udziału.

 

Osoby do kontaktu:

 

 

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Dmochowska

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

 

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

tel. 42  291 97 57 / fax 42  291 98 41

 

magdalena.dmochowska@lodzkie.pl

Data Opublikowania: 26/06/2018

Czytaj więcej

UWAGA ZAKAZ KĄPIELI

 

Na terenie gminy Bedlno nie funkcjonuje żadne kąpielisko ani miejsce  okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli  w rozumieniu ustawy    Prawo wodne.

 

                      W związku z powyższym    na terenie gminy Bedlno obowiązuje zakaz kąpieli we wszystkich  zbiornikach wodnych, kanałach, rzekach.

 

                      Uwaga: Zakaz kąpieli obowiązuje w miejscach do tego niewyznaczonych.

 

Data Opublikowania: 20/06/2018

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY"

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  • Ekobelfer - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  • Ekoszkoła - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze.
Terminarz VII edycji Konkursu "EKOBELFRY":
  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 1 października 2018 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 23 listopada 2018 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2018 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 77 500,00 zł.

Więcej infomacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

Do pobrania:

Data Opublikowania: 20/06/2018

Czytaj więcej

Kamila, Karoliny, Roberta