Aktualności

Wydłużenie czasu przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017" do 31 lipca

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w 3 kategoriach:

 

DYNAMIKA EKSPORTU  

Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność i mają główną siedzibę na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich 3 latach.
 

START-UP

Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

 

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Innowacyjny Produkt Łódzkiego”
Nagroda skierowana do podmiotu, który stworzył oraz wprowadził z sukcesem na rynek innowacyjny produkt bądź usługę. Dodatkowo podmiot musi prowadzić działalność i mieć główną siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej www.mocniwbiznesie.lodzkie.pl.

MOCNO zachęcamy do wzięcia udziału. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 lipca 2017 r.

 

Osoby do kontaktu:

 

pozdrawiam

Magdalena Dmochowska

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

tel. 42  291 97 57 / fax 42  291 98 41

 

 

magdalena.dmochowska@lodzkie.pl

 

 

cid:image001.jpg@01CE5AB6.7D1AF730

Data Opublikowania: 12/07/2017

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH - GRADOBICIE

 

Bedlno, 10.07.2017r.

 

 

Rolnicy Gminy Bedlno

Informuję, że rolnicy, których uprawy dotknięte zostały klęską gradobicia w 2017 r. mogą składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie wnioski o oszacowanie strat.

Poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o kredyty klęskowe. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o uruchomieniu pomocy finansowej w związku gradobiciem.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie I piętro, pokój nr 28 w terminie do dnia 24 lipca 2017r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie I piętro, pokój nr 28 oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

Jednym z załączników do wniosku o oszacowanie szkód jest kserokopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 złożonego w ARiMR.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 10/07/2017

Czytaj więcej

"Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja konkursu

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX  edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1.            Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2.            Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w  zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z  kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w  postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Paulina Dymińska, e-mail: p.dyminska@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22  864 03 90; fax 22  864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

 

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19

01-682 Warszawa

tel: 22 864 03 90

fax: 22 864 03 61

www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.instagram.com/fundacja.fdpa/

www.fdpa.org.pl

 

 

Data Opublikowania: 10/07/2017

Czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Inspektorat w Kutnie Zaprasza na bezpłatne szkolenie

 

 

 

 

1. Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

2. Emerytura z systemu zreformowanego – sposób obliczania i zmiany od 1.10.2017 r.,

3. Zasady Ustalania Kapitału Początkowego,

4. Funkcjonalność kalkulatora emerytalnego.

 

03 lipca 2017r.

  w godz. 10:00 – 13:00

miejsce : Sala Konferencyjna przy ul. Barlickiego 15a w Żychlinie

 

W ramach szkolenia omówione zostaną tematy:

 

·                warunki przyznania prawa do emerytur według zasad zreformowanych,

·                wymagana dokumentacja do uzyskania emerytury,

·                informacja   dotycząca kapitału początkowego,

·                zasady wyliczenia emerytury za pomocą kalkulatora emerytalnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,

·                możliwość założenia konta na PUE ZUS (wymagany dowód osobisty)

 

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych.

 

 

Aleksandra Świerczyńska

Inspektor

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział ZUS w Łodzi

Inspektorat w Kutnie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

ul. Jagiełły 12, 99-300 Kutno

Tel. 24  253 99 44 do 47 wew 355

logoZUSnoweRozwiniecie

 

Data Opublikowania: 26/06/2017

Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017”.

Uprzejmie informujemy, iż Polska Izba Firm Szkoleniowych wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017” poświęcone będzie przedstawieniu bieżącej sytuacji na rynku usług rozwojowych, trendom w branży na najbliższe lata oraz zasadom dystrybucji środków z funduszy unijnych w ramach PSF.

Termin spotkania: 28 czerwca (środa) - od godziny 10.00

Miejsce spotkania: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul.  Narutowicza 34, Łódź

Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie (link)

Podczas tego spotkania odbywać się będzie również Mobilny Punkt Rejestracji, w którym pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zarejestrują chętnego przedstawiciela firmy szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych. Pomogą nie tylko w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego tzw. Karty Podmiotu, ale dokonają również na miejscu weryfikacji danych przedstawianych przez firmę szkoleniową, co da możliwość uzyskania wpisu do BUR „od ręki”.

Instytucje zainteresowane wpisaniem do bazy podczas spotkania 28 czerwca br. w Łodzi prosimy, o uprzednie zgłoszenie się (niezależnie od zgłoszenia na samo spotkanie) na adres:.

mobilny_uslugirozwojowe@parp.gov.pl najpóźniej do 23.06.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Jakie korzyści płyną dla Państwa z rejestracji w Bazie?

Baza Usług Rozwojowych jako internetowa wyszukiwarka zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje, zapewnia:

-                uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży – co wpłynie na wyższą konkurencyjność Państwa firmy,

-                  skorzystanie z możliwości profesjonalnej, efektywnej promocji i możliwość zwiększenia potencjalnej grupy klientów, co przełoży się na zwiększenie wpływów,

-                akredytację potwierdzoną przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

-              ułatwiony dostęp do oferty usług świadczonych przez Państwa firmę,

-                możliwość weryfikacji oczekiwań Państwa klientów, co pozwala na przygotowanie oferty usług zgodnie z ich oczekiwaniami,

-                  świadczenie usług z możliwością dofinansowania z funduszy europejskich, we wszystkich regionach Polski, w których działają PSF z rozstrzygniętymi konkursami na Operatora.

Już w czterech województwach -€“ dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim mali i średni przedsiębiorcy szkolą swoich pracowników z dofinansowaniem unijnym.

 

 

Zapraszamy i pozdrawiamy!

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Rozwoju Kadr w Regionie

 

Ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Tel. 42  663 30 80 / fax 42  663 30 82

kadrywregionie@lodzkie.pl

 

1a

1b

1c            1d

stopka-zaglosuj


Data Opublikowania: 26/06/2017

Czytaj więcej

Anity, Elizy, Mirona