Aktualności

FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa


Bedlno, dnia 08.10. 2018r.

 

 

 

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bedlno

Pragnę poinformować Państwa, iż:

    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego po raz drugi przystąpił do II edycji ogólnopolskiego konkursu „ FUNDUSZ SOŁECKI  – najlepsza inicjatywa ” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

    Konkurs Fundusz Solecki – najlepsza inicjatywa ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowych w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs ma za zadanie docenianie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

      Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i terminowe złożenie kompletnego formularza  zgłoszeniowego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku ( decyduje data wpływu ).

      Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce Konkurs „ Konkurs FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa / Konkurs FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa – II edycja”

Z poważaniem, 

Wójt Gminy Bedlno

/ - /      mgr inż.  Krzysztof  Kołach

       

           

Data Opublikowania: 08/10/2018

Czytaj więcej

Zawiadomienie o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych

  INFORMACJA

 

Pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie  odbędzie się  05.10. 2018r. (piątek) godz. 12:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno.             

Pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych  ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie  odbędzie się  05.10. 2018r. (piątek), godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno.  

 

Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik  Ustaw   z 2018r. poz. 1000 i poz. 1349). Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

          /-/ mgr inż. Krzysztof Kołach                 

                                                                                                                               

 


 

Data Opublikowania: 04/10/2018

Czytaj więcej

Anatola, Edyty, Rafała