Aktualności

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe. 

Data Opublikowania: 05/04/2013

Czytaj więcej

INFORMACJA ws. SKŁADOWANIA CO2

Elektrownia Bełchatów nie będzie realizowała na terenie gminy Bedlno projektu geologicznego  składowania dwutlenku węgla.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

OTRZYMALIŚMY ZWROT ZA REMONT CHODNIKA W PNIEWIE

W dniu 11 stycznia b.r do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 81.556,- jako refundacja kosztów remontu chodnika w Pniewie.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

BUDŻET GMINY BEDLNO

Dochody i wydatki Gminy Bedlno wynoszą 14.580.505 zł, wypracowana nadwyżka budżetowa
  z lat ubiegłych  do podziału to 1.800.000,- .
  Podział nadwyżki budżetowej dokonany zostanie na sesji w miesiącu kwietniu.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

ROBOTY PUBLICZNE W GMINIE BEDLNO

Na wniosek Wójta Gminy Bedlno Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie przyznał 30 miejsc na prace w ramach robót publicznych w 2013 roku .

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

Albina, Lolity, Ronalda