Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Gminie Bedlno.

 

Temat Finału: „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej Seniorów”

Przy Gimnazjum w Bedlnie został utworzony sztab: numer sztabu 003112 

Data Opublikowania: 08/01/2014

Czytaj więcej

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

W Urzędzie Gminy Bedlno odbyło się spotkanie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Data Opublikowania: 16/12/2013

Czytaj więcej

NOWY SPRZĘT NA ZIMĘ

Od niedawna Gmina Bedlno dysponuje nastepnym nowym  sprzętem do odśnieżania dróg gminnych. Jest to nowoczesny i niezawodny w „akcjach zimowych” pług do śniegu ALPS  331UPH, rok produkcji 2013.

Data Opublikowania: 16/12/2013

Czytaj więcej

PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2014 ROK

  Na wniosek Wójta Gminy Pana Krzysztofa Kołacha Rada Gminy podjęła decyzję
o utrzymaniu podatków i opłat lokalnych na poziomie roku bieżącego. 

 

Data Opublikowania: 10/12/2013

Czytaj więcej

WAŻNE PRZYPOMNIENIE

16 września 2013 r.    minął termin pierwszej płatności należności (za miesiąc lipiec i sierpień 2013r.)    z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Bedlno.  
Właściciele (zarządcy, użytkownicy,    inne podmioty władające nieruchomością),  którzy do tej pory nie uregulowali należności lub uregulowali należności częściowo np. za jeden miesiąc, powinni to uczynić jak najszybciej, ponieważ zostaną naliczone odsetki od niezapłaconych należności,  ponadto będą obciążeni kosztami upomnień.
Przypominamy o kolejnych terminach opłat za odpady komunalne  w 2013r.
- za wrzesień, październik -  do dnia 15 listopada 2013r.;
- za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia 2013r.

Prosimy o terminowe regulowanie należności z uwzględnieniem wysokości opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji.

Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych  można dokonać:  gotówką w  kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie (24 9021 0008 0010 6454 2000 0003) lub u sołtysa.

 

Data Opublikowania: 22/10/2013

Czytaj więcej

Aleksego, Bogdana, Martyny