Aktualności

Komunikat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat systemu RSO

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, oraz prezes zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun, podpisali dwuletnią umowę, dzięki której wprowadzony zostanie Regionalny System Ostrzegania (RSO). Dzięki systemowi każdy osoba posiadająca telefon komórkowy czy oglądająca telewizję publiczną będzie powiadomiona o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.

Umowa umożliwi kontynuację i rozwój projektu poprzez rozszerzenie RSO na wszystkie programy multipleksu trzeciego (MUX-3), a także sukcesywne uzupełnianie systemu o nowe poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas podpisania umowy przyjęto harmonogram wdrażania systemu w pełni gotowego do działania. Oznacza to, że 1 stycznia 2015 r. Regionalny System Ostrzegania będzie w pełni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w Aplikacji Mobilnej. 1 lipca 2015 r. RSO obejmie cały MUX-3 czyli wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej Telewizji Cyfrowej i powiadamianie SMS (dla osób które wyrażą chęć otrzymywania takich komunikatów poprzez zgłoszenie swojego numeru telefonu do bazy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Regionalny Systemu Ostrzegania jest już dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB. Na razie jednak jest to wersja testowa. Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych. Można ją znaleźć w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (każdego województwa). W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy „ściągnąć” aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo.

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).

Ponadto, w części „dla kierowców” RSO zawierać może informacje drogowe. Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnego kanału dystrybucji komunikatów – poprzez wysyłanie wiadomości SMS.

Wzorując się na rozwiązaniu przyjętym w województwie lubuskim, w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską (umowa MAC – TVP S.A. z dnia 14 października 2013 r.) uruchomiono pilotaż Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) - usługi umożliwiającej powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych TVP: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Pilotaż RSO przeprowadzany został już we wszystkich województwach: I etap do końca grudnia 2013 r. (lubuskie, mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), II etap do końca marca 2014 r. (dolnośląskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie), III etap do końca czerwca 2014 r. (łódzkie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie), IV etap do końca sierpnia 2014 r. (kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie). Tym samym system objął swym zasięgiem cały kraj.

Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

Z kolei bezpłatna aplikacja mobilna RSO (platformy: Android, iOS, WindowsPhone) umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.

Podpisana umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Obecnie w TVP Regionalnej i w Aplikacji Mobilnej działa sygnał testowy RSO.

Data Opublikowania: 18/12/2014

Czytaj więcej

WAŻNE PRZYPOMNIENIE - Informujemy o terminach odbioru odpadów prowadzonych przez TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. z Kutna w 2015 roku.

Przypominamy,  że  do dnia 31 grudnia 2014 roku  należy uiścić  opłaty  za odpady komunalne za m-c listopad i grudzień 2014 roku oraz za zaległe miesiące.
Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nieruchomościach zamieszkałych  można dokonać:  gotówką w  kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie (24 9021 0008 0010 6454 2000 0003) lub u sołtysa.
Właściciele (zarządcy, użytkownicy, inne podmioty władające nieruchomością), którzy do tej pory nie uregulowali należności lub uregulowali należności częściowo, powinni dokonać wpłat jak najszybciej, ponieważ zostaną naliczone odsetki od niezapłaconych należności i doliczone  koszty upomnień.

 

Data Opublikowania: 18/12/2014

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich

Bedlno, dn. 20.08.2014r.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców gminy na spotkanie  ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 03 września 2014r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna, parter) w godz. 10:00 – 14:00. Szczegółowe informacje na temat spotkania, zakresu usług świadczonych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zamieszczone są w załączeniu do niniejszego pisma. Spotkanie to ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Wzór formularza zgłoszenia na konsultacje zamieszczony jest w załączniku do pisma, jest możliwy do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14, I piętro) oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl .

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Bedlnie  (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem www.bedlno.pl .

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania  z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 22/08/2014

Czytaj więcej

Konkurs „Grant na lepszy start”

Centrum OPUS zaprasza młode organizacje pozarządowe (do 18 miesięcy od rejestracji w KRS i budżetem nie przekraczającym 25 tys. rocznie) oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu Miasta Kutno i powiatu kutnowskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Grant na lepszy start” .

Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 16.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną szczegółowe zasady przyznawania mikrodotacji, przedstawiona zostanie dokumentacja (regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie)  niezbędna do ubiegania się o środki finansowe.

Kontakt: 502  570  822 ; aolejniczak@opus.org.pl

 

 

Data Opublikowania: 14/08/2014

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii