Aktualności

KONCERT CHARYTATYWNY DLA DAMIANA DUDKOWSKIEGO

W dniu 29 marca 2014r. o godz. 17:00 w Żychlińskim Domu Kultury odbędzie się koncert charytatywny  z przedstawieniem „Grupy Teatralnej Metafora” i zespołu UNNAMED. Podczas koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka publiczna na rzecz rehabilitacji Damiana Dudkowskiego, mieszkańca naszej gminy, który w 2012r. uległ poważnemu wypadkowi. Damian jest uczniem klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie. Po wypadku doznał wielu znaczących urazów ciała, które uniemożliwiły mu wykonywanie podstawowych funkcji ruchowych. Dziś Damian porusza się na wózku inwalidzkim, podlega rehabilitacji częściowej, która, niestety, nie jest w stanie pomóc mu w pełni uzyskać całkowitej sprawności ruchowej. Wszystkie zabiegi i ćwiczenia są opłacane przez rodzinę, jednak środki te nie są już wystarczające, a jedynie rehabilitacja umożliwi mu powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Podczas koncertu planowana jest także sprzedaż fantów. Wstęp dla wszystkich chętnych jest bezpłatny.

Zapraszamy i liczymy na wsparcie przez Państwa zbiórki!

 

Data Opublikowania: 27/03/2014

Czytaj więcej

Biogazowanie Rolnicze - Spotkanie z Mieszkańcami.

W imieniu Instytutu Agroenergetyki serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie edukacyjno – informacyjne dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych. Spotkanie odbędzie się dn. 27 marca 2014 roku o godzinie 10.00 w GOK w Bedlnie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zachęcam do udziału w spotkaniu.

Z poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 25/03/2014

Czytaj więcej

11 marca - Dzień Sołtysa

 

 

 

 

 

Z okazji obchodzonego w dniu 11 marca „Dnia Sołtysa” składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Bedlno najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w dalszej pracy społecznej.

Jednocześnie dziękujemy za współpracę z samorządem Gminy i aktywne zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

oraz pracownicy Urzędu Gminy

 

 

 

Data Opublikowania: 11/03/2014

Czytaj więcej

Program „ Na Własne Konto” - realizowany w Gimnazjum w Bedlnie

Urząd Gminy Bedlno informuje że od dnia 27.01.2014 r. w Gimnazjum w Bedlnie realizowany jest Program „ Na Własne Konto”.

„ Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów  z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą  jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  W ramach programu  21 uczniów uczestniczy w dodatkowych  zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych  tj. od 27 stycznia    do 31 stycznia 2014 r. uczestnicy  programu poznają  podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu  umożliwiają im lepszy start  w dorosłe życie.

  Podczas  II semestru  uczniowie wykorzystują  zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową  -  młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej  oraz mini biznes  plan jej wydania.

  Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

 
Celem programu „ Na Własne Konto   jest :

  • poszerzenie  wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki życiowej,
  • zmniejszenie dysproporcji   w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program  „ Na Własne Konto” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi  „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

 

Data Opublikowania: 27/01/2014

Czytaj więcej

Gerwazego, Protazego, Sylwii