Aktualności

Szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Szanowni Państwo.

 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które  przewidziane jest dla rolników prowadzących produkcję roślinną oraz doradców rolnych. Tematem spotkań  jest

szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego.

organizowane w ramach projektu:

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

 

  Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2015 roku na adres biuro@perspektywa.elblag.pl, biuro@2perspektywa.pl  lub fax 55 2360219.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram spotkań i program szkolenia dostępny jest na stronie www.2perspektywa.pl

 

 

 

PERSPEKTYWA

J.Malanowska

 

Data Opublikowania: 26/02/2015

Czytaj więcej

Komunikat dla płatników składek w KRUS.

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o  niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i  ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za  rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na  ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu „Tytułem” należy wpisać odpowiednio: „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” lub „składki za I kwartał 2015 r. na  ubezpieczenie zdrowotne”.

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o  czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i  wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do  świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób o  każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do  odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.

 

Data Opublikowania: 02/02/2015

Czytaj więcej

Sieć Współpracy Seniorskich Organizacji Pozarządowych z terenu województwa łódzkiego

Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski w Łodzi zaprasza na cykl spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Szczegóły dot. miejsca, terminu i programu poszczególnych spotkań znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Data Opublikowania: 23/12/2014

Czytaj więcej

Aleksego, Bogdana, Martyny