Aktualności

ZAPROSZENIE

Bedlno, dnia 9 marca 2015r.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Bedlno

ZAPROSZENIE

W imieniu B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. Stacja Dializ w Kutnie oraz Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców gminy po 50. roku życia na bezpłatne badania krwi pozwalające wykryć schorzenie nerek we wczesnych stadiach. Badania odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji NEFROTEST, której celem jest szerzenie wśród Polaków wiedzy na temat chorób układu moczowego oraz promocja profilaktyki chorób nerek. W ramach kampanii przeprowadzone zostanie oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi wraz z wyliczeniem wskaźnika filtracji kłębuszkowej (eGFR).

Badanie odbędzie się 15 marca 2015 roku (tj. niedziela), w godzinach   9:00 – 17:00 w Stacji Dializ B.Braun Avitum w Kutnie,

przy ul. Kościuszki 52 (w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego).

Aby wziąć udział w badaniach konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Zapisy są przyjmowane 10 i 11 marca 2015 r.

w godz. 10:00 – 15:00 pod dwoma numerami telefonów: 797  736  776 i 797  736  767.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z badań.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 11/03/2015

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 11/03/2015

Czytaj więcej

1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł
na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

 

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

 

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje od 4 marca do 2 kwietnia 2015 roku.

 

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80  000 złotych.

 

W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania
o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się 13 marca br.
o godz. 12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

 

W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć. 

 

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne  dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.


  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji

al. Piłsudskiego 8                      tel.  /+48/ 42 291 98 20

90-051 Łódź                                        fax   /+48/ 42 291 98 22

www.lodzkie.pl                                sekretariatke@lodzkie.pl

 

Data Opublikowania: 11/03/2015

Czytaj więcej

DZIEŃ OTWARTY” W URZĘDZIE SKARBOWYM W KUTNIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie, w imieniu własnym i  pracowników, serdecznie zaprasza na „Dzień Otwarty”, który zostanie zorganizowany w sobotę  07  marca 2015r. w  godzinach od  900 do 1300.

  Pełniący dyżur pracownicy urzędu będą służyć pomocą i informacją w  zakresie rozliczania i  wypełniania zeznań podatkowych za 2014r.

  W tym dniu  Podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne za  2014r.  w tradycyjnej formie lub wysłać e-PITa przez internet bez kwalifikowanego  podpisu elektronicznego.

                  Uwaga:   składając PIT przez Internet trzeba znać wysokość swojego przychodu za 2013r.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Data Opublikowania: 05/03/2015

Czytaj więcej

Aleksego, Bogdana, Martyny