Aktualności

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Obwieszczenie.

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 14

w Bedlnie

z dnia 11 maja  2015 r.

 

 

 

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się dn. 31 maja 2015r.

 

W  dwumandatowym    okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy   Bedlno  głosowanie odbędzie się

 

od godziny 8.00 do godziny 18.00

  w lokalu wyborczym

 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, 

Bedlno 28A, 99-311 Bedlno

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Anna Łąpieś

 

Data Opublikowania: 29/05/2015

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Kutno, 14 maja 2015 roku

 

Szanowni Państwo

 

Starostwo Powiatowe w Kutnie w dniach od 14 maja 2015 r. do dnia   29 maja 2015   r.  zaprasza organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu kutnowskiego
do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uprzejmie informujemy, że  Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu kutnowskiego oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.kutno.pl/dokumenty/5765 oraz na tablicy ogłoszeń ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać w terminie do dnia 29 maja
2015 roku na druku formularza konsultacyjnego
pocztą lub elektronicznie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kutnie, 99 – 300 Kutno ul. Kościuszki 16; oswiata@powiatkutno.eu.

Mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy osobiście będą chcieli wypowiedzieć się o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 29 maja 2015 roku o godz. 1630 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

W ramach spotkania konsultacyjnego postaramy się również przybliżyć planowane do wdrożenia nowe instrumenty współpracy Powiatu Kutnowskiego   z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kutnowskiego oraz z mieszkańcami naszego powiatu.
O inicjatywie lokalnej, „małych dotacjach” a także o regrantingu rozmawiać z Państwem będą eksperci w zakresie wdrożeń projektu: Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych, realizowanym w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, panowie: Pan Jan Bereza oraz  Pan Tomasz Kucharski, z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 

Data Opublikowania: 21/05/2015

Czytaj więcej

Wybory do Izb Rolniczych 2015 - OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 14

w Bedlnie

z dnia 11 maja  2015 r.

 

Na podstawie art. 27, ust. 5 ustawy o izbach rolniczych    i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych      z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do  wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień    31 maja 2015r. w  dwumandatowym    okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy   Bedlno zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

     

1.      Górczyński Andrzej Robert

  wiek  - 40 lat, wykształcenie – wyższe, zawód -  rolnik, ekonomista,

miejsce zamieszkania - Wola Kałkowa 16 99-311 Bedlno

     

2.      Olejniczak Konrad Eugeniusz

wiek - 44 lata, wykształcenie -  średnie, zawód - rolnik,

miejsce zamieszkania  - Józefów 7  99-311 Bedlno

             

             


  Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Anna Łąpieś

Data Opublikowania: 13/05/2015

Czytaj więcej

Informacja o funduszach europejskich

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy na spotkanie   ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 22 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna, parter) w godz. 10:00 – 13:00.   Dodatkowe informacje na temat spotkania zamieszczone są w załączeniu do niniejszego pisma. Spotkanie to ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Formularz zgłoszenia na konsultacje zamieszczony jest w załączniku do pisma, jest także możliwy do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14, I piętro) oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl .

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Bedlnie   (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem www.bedlno.pl .

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 15/04/2015

Czytaj więcej

Aleksego, Bogdana, Martyny