Aktualności

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

W Urzędzie Gminy Bedlno odbyło się spotkanie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Data Opublikowania: 16/12/2013

Czytaj więcej

NOWY SPRZĘT NA ZIMĘ

Od niedawna Gmina Bedlno dysponuje nastepnym nowym  sprzętem do odśnieżania dróg gminnych. Jest to nowoczesny i niezawodny w „akcjach zimowych” pług do śniegu ALPS  331UPH, rok produkcji 2013.

Data Opublikowania: 16/12/2013

Czytaj więcej

PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2014 ROK

  Na wniosek Wójta Gminy Pana Krzysztofa Kołacha Rada Gminy podjęła decyzję
o utrzymaniu podatków i opłat lokalnych na poziomie roku bieżącego. 

 

Data Opublikowania: 10/12/2013

Czytaj więcej

WAŻNE PRZYPOMNIENIE

16 września 2013 r.    minął termin pierwszej płatności należności (za miesiąc lipiec i sierpień 2013r.)    z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Bedlno.  
Właściciele (zarządcy, użytkownicy,    inne podmioty władające nieruchomością),  którzy do tej pory nie uregulowali należności lub uregulowali należności częściowo np. za jeden miesiąc, powinni to uczynić jak najszybciej, ponieważ zostaną naliczone odsetki od niezapłaconych należności,  ponadto będą obciążeni kosztami upomnień.
Przypominamy o kolejnych terminach opłat za odpady komunalne  w 2013r.
- za wrzesień, październik -  do dnia 15 listopada 2013r.;
- za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia 2013r.

Prosimy o terminowe regulowanie należności z uwzględnieniem wysokości opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji.

Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych  można dokonać:  gotówką w  kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie (24 9021 0008 0010 6454 2000 0003) lub u sołtysa.

 

Data Opublikowania: 22/10/2013

Czytaj więcej

Prace konserwacyjne i inwestycje w stacjach uzdatniania wody

Jedną z czynności konserwacyjnych  w stacji uzdatniania wody jest wymiana złoża filtracyjnego. Ww. prace prowadzono w czerwcu, lipcu,  sierpniu i wrześniu br. na trzech ujęciach wodociągowych tj. Orłów-Parcel, Głuchów i Pniewo. Prace prowadził pracownik gospodarczy  Urzędu Gminy oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.
W filtrach  wody w hydroforniach Pniewo, Głuchów      zastosowane są  wypełnienia ze złóż kwarcowych  (piaski  i żwirki). W  filtrach w hydroforni Orłów zastosowano wypełnienia ze złóż kwarcowych i katalitycznych. Złoża kwarcowe zakupiono w Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu  - Zakład Zielina oraz w Tomaszowskiej Kopalni  Surowców Mineralnych „Biała Góra”. We wszystkich filtrach wymieniono również dysze filtracyjne. W trakcie prowadzonych prac remontowano lub wymieniano na nowe zasuwy przy filtrach. W hydroforni Pniewo zamontowano nowy mieszacz wodno-powietrzny.
W lipcu br. zakupiono  sprężarkę  tłokową typ WAN-EDa na potrzeby SUW Głuchów.
Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi wyłoniony w drodze przetargu w lutym br. realizował prace polegające na  budowie studni głębinowej Nr 4 w Pniewie obejmujące wykonanie obudowy studni głębinowej oraz przyłącza wodociągowego    i elektrycznego. W lipcu br. dokonano odbioru  przedmiotowej studni. Wartość  wykonanych prac zgodnie z ofertą przetargową wyniosła: 105 499,23 zł netto.
Realizacja ww. prac  pozwoli na poprawę jakości i ciągłości dostaw wody do odbiorców.
 

Data Opublikowania: 22/10/2013

Czytaj więcej

Bony, Horacji, Jerzego