Aktualności

Podziękowania

SPONSORZY

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HETMAN” – Aleksandra i Jacek Lucińscy
2. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu
3. Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
4. Maria i Jan Antczak Mateuszew
5. Bożena i Stanisław Flisiak Stradzew
6. Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANZAP w Załusinie – Danuta i Zbigniew Zawiślak
8. Spółka Wodna w Bedlnie
9. Aleksandra i Jerzy Durma Zleszyn
10. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANS-US Gostynin Leszek Pieniążek
11. ELEKTROINSTAL Andrzej Smardzewski
12. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łęczycy- Prezes Krzysztof Mordzak
13. GLOB TRADE 2002 Zbigniew Nowocin Kamilew
14. Marian Dysierowicz
15. Zespół Muzyczny ZARYS
16. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
17. Aneta i Jacek Zembrzuscy Bedlno
18. Krystyna i Leszek Tarka Wojszyce
19. Małgorzata i Sławomir Dominiak Szewce Owsiane
20. Anna i Ireneusz Charążka Wola Kałkowa
21. Anna i Bartłomiej Harążka Waliszew
22. Jolanta i Wiesław Trojanowscy
23. ZBED MOS rozbiórka mięsa na elementy – Zbigniew Moszczyński
24. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bedlnie
25. Grażyna i Jan Tarkowscy Ernestynów
26. Gościniec Ułański w Bedlnie
27. Firma „NIE BÓJ SIĘ”- Jan Baranowski, Mieczysław Guz
28. Henryka i Zdzisław Guzowscy Zleszyn – 300,00
29. AGROCENTRUM w Pniewie Dariusz Kiciński
30. Elżbieta i Jacek Matysek
31. Henryka i Bogusław Kaczor Stradzew
32. Piekarnia w Wojszycach Małgorzata i Adam Kowalscy
33. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe Eleonora Kapusta
34. Stanisław Gasik Żeronice
35. Hurtownia Papiernicza „HURT-PAP” w Kutnie- Joanna i Paweł Lewandowscy
36. Firma Handlowo Usługowa UNION MACH Łukasz Grześkowiak Krzyżanówek
37. Sołectwa: Szewce Owsiane, Szewce Nadolne, Konstantynów, Stanisławice
38. Alicja i Konrad Olejniczak
39. Grzegorz Kubiak
40. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA” w Bedlnie
41. Anna i Józef Michalak Sklep Środków Ochrony Roślin i Art. Rolniczych Zleszyn
42. Danuta i Stanisław Rojewscy
43. Zdzisław Paraszkiewicz
44. Monika i Grzegorz Dzięgielewscy
45. Agnieszka i Jarosław Szcześniak
46. Radni i Sołtysi Gminy Bedlno
47.Mirosław Woźniak
48.Anna Janowska

Data Opublikowania: 22/09/2015

Czytaj więcej

Lataj z głową

Mając na uwadze szeroko rozumianą dbałość o podnoszenie bezpieczeństwa w naszym kraju, w tym w lotnictwie cywilnym informujemy, iż w dniu 24 sierpnia br. rozpoczęła się kampania informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt. zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, pod hasłem „Lataj z głową".
Bezzałogowe statki powietrzne (UAV), potocznie nazywane „dronami" cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. W Polsce również obserwujemy wzrost zainteresowania tymi urządzaniami, szczególnie w celach rekreacyjnych. Niestety, znaczna część użytkowników nic posiada podstawowej wiedzy lotniczej, a UAV mimo niepozornego wyglądu podlega przepisom prawa lotniczego i może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
Urząd Lotnictwa Cywilnego, dostrzegając pilną konieczność podnoszenia wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu „dronów" w przestrzeni powietrznej, przygotował spot edukacyjny przedstawiający podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego wykonywania lotów z wykorzystaniem U A V w polskiej przestrzeni powietrznej.
Publikujemy adres internetowy strony www.latajzglowa.pl poświęconej kampanii edukacyjnej w celu zwiększenia świadomości ich właściwego użytkowania.
W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji dotyczących kampanii zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Spraw Zagranicznych i Mediów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, który udzieli wszelkich informacji na temat przedsięwzięcia (tel. 022 520 75 06 lub 022 520 74 39).

Data Opublikowania: 08/09/2015

Czytaj więcej

Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznes

W dniach 28 – 29 września 2015 r. w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź odbędzie się VIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2015.

 

Europejskie Forum Gospodarcze jest wydarzeniem cyklicznym, już po raz ósmy organizowanym przez Województwo Łódzkie, w tym roku we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S. A.

Formuła wydarzenia pozostaje niezmienna - Europejskie Forum Gospodarcze jest miejscem spotkań oraz wymiany myśli właścicieli małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Jest wydarzeniem, którego jedną z idei jest promowanie najnowszych osiągnięć oraz najlepszych praktyk biznesowych. Akcentujemy to w przewodnim haśle tegorocznej edycji Forum: „Wyzwania Europy – gospodarka, pieniądze, biznes”.

 

Gościem specjalnym Sesji Inauguracyjnej Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2015, będzie Prezydent Lech Wałęsa. Udział w dyskusji wezmą również Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan; Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Antoni Ptak, Właściciel Centrum Handlowego PTAK S.A. Drugiego dnia forum polecamy sesję plenarną z udziałem Gościa Specjalnego – Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Jana Kolańskiego, Prezesa Jutrzenka S.A. czy Artura Tomaszewskiego , Prezesa banku DNB BANK.

 

Pierwszego dnia Forum odbędzie się również Gala wręczenia nagród w konkursie „Nagroda

Gospodarcza Województwa Łódzkiego”, już po raz szósty organizowanego wspólnie przez Wojewodę Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

Jesteśmy przekonani, że VIII edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2015 będzie ważnym impulsem, zachęcającym do pogłębienia współpracy samorządów, środowiska nauki
i biznesu, otwierając nowe obszary współdziałania, owocując innowacyjnymi projektami sprzyjającymi rozwojowi gospodarczemu naszego regionu i kraju.

Ubiegłoroczna edycja Europejskiego Forum Gospodarczego była ogromnym sukcesem organizacyjnym i merytorycznym, a jego zwieńczeniem było wręczenie Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego. Z pewnością także tegoroczne Forum będzie dla wszystkich zainteresowanych kwestią innowacyjności i rozwojem ekonomicznym oraz konkurencyjnością regionów i firm – inspiracją do osobistego i biznesowego zaangażowania.

Serdecznie zapraszamy na VIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2015.

 

Rejestracja na www.forum.lodzkie.pl

Data Opublikowania: 07/09/2015

Czytaj więcej

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

Bedlno, dn. 20 sierpnia 2015 r.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nagminnym zaorywaniem rowów i niszczeniem poboczy dróg pragnę zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych.

Urząd Gminy w Bedlnie zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z dnia 31.03.2015 r.) „zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego”.

Pragnę Państwa poinformować, że w przypadku stwierdzenia podobnych przypadków będziemy wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury, po braku reakcji ze strony osoby, która dopuściła w/w czynów w pasie drogowym, nieprawidłowości te zostaną usunięte na koszt rolnika. Pragnę podkreślić, że świadome zaorywanie poboczy dróg jest wykroczeniem, za które można ponieść konsekwencje. Mowa jest o tym w art. 100 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2015.1094 z dnia 04.08.2015 r.), kto „zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną - podlega karze grzywny albo karze nagany”. Jakiekolwiek prace w pasie drogowym i ingerencja w niego bez uzyskania stosownej decyzji lub uzgodnienia może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz nakazem przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.


 


 

Data Opublikowania: 27/08/2015

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców Gminy Bedlno - dowóz uczniów do szkół.

 

Bedlno, dn. 21 sierpnia 2015 r.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

Szanowni Państwo,

 

Po przeprowadzonym postępowaniu (zapytanie ofertowe) Gmina Bedlno wyłoniła firmę, która od 01 września 2015 r. będzie realizowała bezpłatny dowóz do szkół dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Przystanki pozostają bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Usługi dowozu realizować będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca.

Dodatkowo dla zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostaną uruchomione dwie dodatkowe linie komunikacyjne Bedlno – Teodorów – Bedlno oraz Bedlno – Kolonia Orłów – Bedlno. W tym przypadku koszty ponosić będą zainteresowani tymi przewozami mieszkańcy Gminy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Rozkład jazdy na tych liniach pokazany jest niżej.

  Nazwa linii: Bedlno – Teodorów – Bedlno

 

 

Autobusy na tych liniach będą zabierać zainteresowanych mieszkańców i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i dojeżdżać do Bedlna. W Bedlnie będzie istniała możliwość skorzystania z usług kolejnego przewoźnika. Na chwilę obecną usługę przewozu na trasie Bedlno – Kutno i Bedlno – Żychlin świadczą: PKS Kutno, Sand – Bus, Marqus. W ramach zakupionego biletu zainteresowani mieszkańcy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli również możliwość powrotu z Bedlna w godzinach popołudniowych zgodnie z w/w rozkładem. Odjazd z Bedlna następować będzie o godzinie 16:00.

Na przejazd liniami organizowanymi przez PKS Łęczyca zainteresowani mieszkańcy i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą chcieli dojechać do Kutna lub Żychlina będą mieli obowiązek wykupienia biletów (jednorazowych lub też miesięcznych). Zakup biletów i rozliczenie dokonywane będą bezpośrednio z przewoźnikiem tj. PKS Łęczyca, a zainteresowaną osobą. Bilety jednorazowe nabyć będzie można u kierowcy autobusu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą chcieli skorzystać z biletu miesięcznego muszą wykonać następujące czynności: uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który chce nabyć bilet miesięczny wysyła wiadomość e-mail ze swoimi danymi oraz z numerem legitymacji szkolnej (dane te są niezbędne do wydania tzw. m- karty i wydania biletu miesięcznego). Wydrukowany bilet miesięczny i m- karta będą do odebrania u kierowcy autobusu na danej linii, po dokonaniu płatności za bilet. Na kolejne miesiące, bilet będzie można przedłużyć bezpośrednio u kierowcy autobusu, bez konieczności przesyłania ponownie danych osobowych. Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zobowiązani będą podać numer legitymacji z gimnazjum. W przypadku braku takiej legitymacji, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status, że jest się uczniem. Zgodnie z informacją otrzymaną z PKS Łęczyca pragniemy Państwa poinformować o cenach biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na w/w linie komunikacyjne:

 1. Linia: Bedlno – Teodorów – Bedlno

  Lp.

  Miejsce zamieszkania ucznia - przystanek

  Cena biletu

  1

  Dębowa Góra, OSP

  50,00 zł

  2

  Dębowa Góra nr 42

  50,00 zł

  3

  Stary Franciszków

  50,00 zł

  4

  Tomczyce

  50,00 zł

  5

  Wilkęsy

  50,00 zł

  6

  Plecka Dąbrowa Wolność I

  40,00 zł

  7

  Kujawki

  40,00 zł

  8

  Ernestynów

  40,00 zł

  9

  Teodorów, gm. Bedlno

  40,00 zł

  10

  Załusin nr 13B

  40,00 zł

  11

  Załusin skrzyżowanie

  40,00 zł

  12

  Garbów, skrzyżowanie

  30,00 zł

  13

  Stradzew, sklep

  30,00 zł

  14

  Julianów, gm. Bedlno

  30,00 zł

  15

  Odolin

  30,00 zł

  16

  Zleszyn skrzyżowanie

  30,00 zł

  17

  Bedlno

   

  2. Linia: Bedlno – Wola Kałkowa – Bedlno

 

Lp.

Miejsce zamieszkania ucznia - przystanek

Cena biletu

1

Wola Kałkowa

50,00 zł

2

Gosławice, skrzyżowanie

50,00 zł

3

Dąbrówka, gm. Bedlno

50,00 zł

4

Kolonia Orłów

40,00 zł

5

Orłów – Parcela

40,00 zł

6

Mirosławice

40,00 zł

7

Szewce Nadolne

30,00 zł

8

Szewce Górne

30,00 zł

9

Bedlno

 

 

Osoby zainteresowane zakupem biletów miesięcznych na opisanych wyżej liniach komunikacyjnych mogą wysłać informacje na adres e-mail: przewozypks@op.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonu: 24 721 82 28.

Dla zainteresowanych Państwa podajemy niżej numery kontaktowe do przewoźników świadczących usługę na trasie Bedlno – Kutno i Bedlno – Żychlin:

1. SAND-BUS
99-300 Kutno, Wierzbie 2E

Biuro firmy czynne:
Pn-Wt: 10:00-18:00
Śr-Pt: 8:00-16:00

ul. Wyszyńskiego 11, p.105, 99-300 Kutno

(+48) 508 507 500 Rozkłady jazdy

sandbus@sandbus.pl

www.sandbus.pl

2. MARQS Ewelina i Marek Flejszman
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Biuro czynne:
Pon - Pt  08:00 - 16:00
Sob  08:00 - 13:00
Informacja:
tel. 796 987 177
Adres e-mail:
marqsautokary@wp.pl

3. PKS Kutno

Informacja :

tel: (24) 254 28 06

tel: 690-622-752

e-mail: przewozy@pkskutno.pl

 

Data Opublikowania: 26/08/2015

Czytaj więcej

Aleksego, Bogdana, Martyny