Aktualności

XXV Jubileuszowy Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych -Bedlno 2015 już za nami!

Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych odbył się po raz pierwszy w 1991 roku.  Był początkowo przeglądem kapel regionu płockiego.

Data Opublikowania: 15/06/2015

Czytaj więcej

Apel do Mieszkańców Gminy Bedlno

Bedlno, 8.06.2015r.

 

 

Apel do Mieszkańców

Gminy Bedlno

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że w związku z utrzymującą się  suszą  pobór wody
z gminnych  studni głębinowych jest obecnie trzy-czterokrotnie większy od  średniego dobowego poboru wody w innych porach roku.  Dalsze utrzymanie się takiego stanu grozi  uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerwy pod pełnym obciążeniem.
Zwiększenie poboru wody spowodowało znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody
do odbiorców  apeluję o używanie wody wyłącznie  do:

-              celów sanitarnych i żywieniowych  ludzi,

-              na potrzeby zwierząt.

Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych
z przeznaczeniem do:

-              podlewania i zraszania trawników, ogródków przydomowych,

-              podlewania upraw  rolnych, warzywniczych 
i sadowniczych.

Przypominam ponadto, że poza licznikowy pobór wody oraz pobór wody    z hydrantów bez zgody Gminy i wcześniej uiszczonej opłaty jest zakazany!
OSOBY, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ POWYŻSZYCH ZAKAZÓW NARAŻAJĄ SIĘ NA POSTĘPOWANIE KARNE.

   

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 08/06/2015

Czytaj więcej

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Obwieszczenie.

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 14

w Bedlnie

z dnia 11 maja  2015 r.

 

 

 

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się dn. 31 maja 2015r.

 

W  dwumandatowym    okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy   Bedlno  głosowanie odbędzie się

 

od godziny 8.00 do godziny 18.00

  w lokalu wyborczym

 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, 

Bedlno 28A, 99-311 Bedlno

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Anna Łąpieś

 

Data Opublikowania: 29/05/2015

Czytaj więcej

Bony, Horacji, Jerzego