Aktualności

BUDŻET GMINY BEDLNO

Dochody i wydatki Gminy Bedlno wynoszą 14.580.505 zł, wypracowana nadwyżka budżetowa
  z lat ubiegłych  do podziału to 1.800.000,- .
  Podział nadwyżki budżetowej dokonany zostanie na sesji w miesiącu kwietniu.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

ROBOTY PUBLICZNE W GMINIE BEDLNO

Na wniosek Wójta Gminy Bedlno Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie przyznał 30 miejsc na prace w ramach robót publicznych w 2013 roku .

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Gmina Bedlno podpisała dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na remonty świetlic wiejskich.
Na dofinansowanie zadania „ Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” została podpisana umowa w dniu 4 stycznia 2013 roku. Kwota dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 22.870,02 ogółem środki przewidziane w budżecie : 36.129,40

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

Program Słoneczna Gmina

CEL PROGRAMU

Program „Słoneczna Gmina” działa od 2008 roku i prowadzony jest przez fundację SOL z siedzibą w Poznaniu.

 

Data Opublikowania: 26/01/2013

Czytaj więcej

Poznaj przyrodę w ogródku dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie

Zadanie "Poznaj przyrodę w ogródku dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie" dofinansowano w kwocie 32.085,62zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

Data Opublikowania: 14/12/2012

Czytaj więcej

Bogusława, Gracjana, Laury