Aktualności

Informacja w sprawie nowych przepisów meldunkowych.

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Bedlno informuje, że dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407). 

Data Opublikowania: 29/05/2013

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BEDLNO

  1. Ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek gruntownej przebudowy dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Data Opublikowania: 13/05/2013

Czytaj więcej

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe. 

Data Opublikowania: 05/04/2013

Czytaj więcej

INFORMACJA ws. SKŁADOWANIA CO2

Elektrownia Bełchatów nie będzie realizowała na terenie gminy Bedlno projektu geologicznego  składowania dwutlenku węgla.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

OTRZYMALIŚMY ZWROT ZA REMONT CHODNIKA W PNIEWIE

W dniu 11 stycznia b.r do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 81.556,- jako refundacja kosztów remontu chodnika w Pniewie.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

Bogusława, Gracjana, Laury