Aktualności

Informacja dotycząca punktów zbierania odpadów na ternie gminy Bedlno.

    Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać niżej wymienione odpady  do punktu zbierania  zgodnie z harmonogramem: 

 

 

Data Opublikowania: 12/09/2013

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE - 8 września 2013.

  W niedzielę 8 września 2013 r. odbędzie się Święto Plonów w gminie Bedlno. Obchody zostaną zorganizowane na Boisku Sportowym w Orłowie.

Serdecznie Zapraszamy.

Data Opublikowania: 22/08/2013

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODPADACH KOMUNALNYCH

W dn. 8 maja 2013 roku w Urzędzie Gminy w Bedlnie rozstrzygnięto  przetarg nieograniczony  na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

Data Opublikowania: 04/07/2013

Czytaj więcej

Bogusława, Gracjana, Laury