Aktualności

Trwają prace nad projektem budżetu Gminy Bedlno na 2014 rok


1.      Na sesji Rady Gminy Bedlno Wójt Gminy Krzysztof Kołach oświadczył, iż  w projekcie budżetu na 2014 rok nie planuje żadnych podwyżek podatków i opłat

Data Opublikowania: 22/10/2013

Czytaj więcej

Projekty realizoawane z PROW przez Gminę Bedlno.

 

 

 

 

Szewce Nadolne:

Plecka Dąbrowa:

 

Orłów Kolonia:

Data Opublikowania: 18/09/2013

Czytaj więcej

Informacja dotycząca punktów zbierania odpadów na ternie gminy Bedlno.

    Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać niżej wymienione odpady  do punktu zbierania  zgodnie z harmonogramem: 

 

 

Data Opublikowania: 12/09/2013

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE - 8 września 2013.

  W niedzielę 8 września 2013 r. odbędzie się Święto Plonów w gminie Bedlno. Obchody zostaną zorganizowane na Boisku Sportowym w Orłowie.

Serdecznie Zapraszamy.

Data Opublikowania: 22/08/2013

Czytaj więcej

Michaliny, Michała, Piotra