Aktualności

ZMIANY ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZWIĄZANYCH Z URODZENIEM DZIECKA.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,

Data Opublikowania: 25/08/2011

Czytaj więcej

„Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Bedlno.

 

W bieżącym roku będzie realizowana budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Bedlno.

Data Opublikowania: 10/08/2011

Czytaj więcej

Inwestycje drogowe na rok 2011.

W roku 2011  zostały  zrealizowane niżej  wymienione  inwestycje  drogowe:
1. Wykonanie nawierzchni drogi w  Waliszewie  o dł.  670 mb.

 

 

Data Opublikowania: 05/08/2011

Czytaj więcej

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku

W  2011 roku  została  oddana  do  użytku  inwestycja  pn. „Zagospodarowanie  terenu  przy  stawie  w  miejscowości  Pniewo  na  Wiejskie  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku”. 

 

 

Data Opublikowania: 03/08/2011

Czytaj więcej

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bedlnie.

Od 30 czerwca-15 lipca  Gminny Ośrodek Kultury   w Bedlnie zorganizował dla dzieci    i młodzieży z terenu Gminy Bedlno Półkolonie Letnie współfinansowane z Gminnego

 

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 01/08/2011

Czytaj więcej

Emmy, Flory, Romana