Aktualności

Budujemy nowe drogi


Rok 2013 jest przełomowym jeśli chodzi o inwestycje drogowe w naszej Gminie. Zrobiliśmy aż 13 km dróg o nawierzchni asfaltowej, 2,5 km dróg z destruktu, a 320 m drogi nawieźliśmy kamieniem. Łącznie to aż 24 odcinki dróg, w tym 14 już wykonanych,  a 10 w budowie. Dodać należy, że Gmina w dużej mierze partycypowała również w kosztach związanych z modernizacją dróg powiatowych (ponad 80 % kosztów inwestycji to środki naszego budżetu). Podpisano umowę dotyczącą udzielenia przez Gminę Bedlno Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji  na wykonanie remontu następujących dróg powiatowych:

- 2104 E Bedlno-Annetów – Wolska Kolonia  odcinek Pniewo –Plecka Dąbrowa
- 2105 E Ernestynów – Potok  odcinek Załusin i  odcinek  Potok – Czarnów
- 2107 E Stradzew – Gosławice  odcinek Żeronice – Gosławice
Ogólna  wartość  zadania  wyniosła  892.029,95 zł,  w  tym  środki  gminy – 714.605,19 zł, środki  powiatu – 177.424,76 zł.

Przyznać więc trzeba, że rok 2013 jest rokiem przełomowym, wręcz rekordowym w realizacji inwestycji drogowych w naszej Gminie. Mieszkańcy wyraźnie odczuwają ilość  i jakość tych inwestycji. Wyrażają zadowolenie i nadzieję na kolejne modernizacje dróg, które już wkrótce ruszą z rozmachem.
Na ostatniej sesji Rady Gminy Bedlno, która miała miejsce 30 września 2013r. na wniosek Wójta Gminy – Krzysztofa Kołacha Rada Gminy podjęła decyzję, że środki finansowe zaoszczędzone w budżecie po przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargach zostaną przeznaczone na modernizację drogi Stradzew – Stanisławice – Szewce Nagórne (długość drogi 2420mb, nawierzchnia asfaltowa). Na wykonanie nawierzchni tej drogi odbyło się postępowanie przetargowe, które wygrała firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Kutnie. Podczas sesji Wójt Gminy - Krzysztof Kołach poinformował Radnych i Sołtysów, że został złożony także wniosek na modernizację drogi Załusin – Stradzew w ramach tzw. „schetynówek”, gdzie dofinansowanych jest 50% kosztów remontu. O tak dużym rozmachu inwestycyjnym w drogownictwie w Gminie Bedlno świadczy także fakt, iż w budżecie są zabezpieczone również środki na wykonanie projektu technicznego na kolejną drogę: Wola Kałkowa – Wewiórz o długości ok. 3,4 km.  Wójt Gminy przekazując tę informację Radnym i Sołtysom dodał, iż Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przyznać zatem należy, iż inwestycje drogowe w naszej Gminie wiodą priorytet w 2013 roku. Są dowodem na to, że skuteczna realizacja polityki inwestycyjnej wciąż przyczynia się do wzrostu i poprawy jakości życia mieszkańców, czego sąsiednie gminy mogą nam tylko pozazdrościć.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zrealizowanych inwestycji, a także tych które są w trakcie realizacji i w planach inwestycyjnych w niedługiej przyszłości.
 

INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE:

1.Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów – Szewce Nadolne
2. Wykonanie nawierzchni drogi  w Wojszycach     
3. Wykonanie nawierzchni drogi  Zosinów – Klotyldów   
4. Wykonanie nawierzchni drogi w  Wojszycach       
5. Wykonanie  nawierzchni  drogi    w  Bedlnie     
6. Wykonanie nawierzchni drogi  Bedlno – Wieś 
7. Wykonanie nawierzchni drogi  w Pleckiej  Dąbrowie   
8. Wykonanie nawierzchni drogi  w  Janowie       
9. Wykonanie nawierzchni drogi  w  Mateuszewie       
10. Wykonanie nawierzchni drogi  Trawin – Emilianów         

Wartość ogółem  zrealizowanych  ww  dróg  - 795.428,77 zł

INWESTYCJE DROGOWE W TRAKCIE REALIZACJI I DO WYKONANIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

1. Wykonanie nawierzchni drogi Stanisławice – Konstantynów
2. Wykonanie nawierzchni drogi w Tarnowie
3. Wykonanie nawierzchni drogi w Groszkach
4. Wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku
5. Wykonanie nawierzchni drogi w Stanisławicach
6. Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach
7. Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie
8. Wykonanie nawierzchni drogi w Ruszkach
9. Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach

 

Data Opublikowania: 22/10/2013

Czytaj więcej

Trwają prace nad projektem budżetu Gminy Bedlno na 2014 rok


1.      Na sesji Rady Gminy Bedlno Wójt Gminy Krzysztof Kołach oświadczył, iż  w projekcie budżetu na 2014 rok nie planuje żadnych podwyżek podatków i opłat

Data Opublikowania: 22/10/2013

Czytaj więcej

Projekty realizoawane z PROW przez Gminę Bedlno.

 

 

 

 

Szewce Nadolne:

Plecka Dąbrowa:

 

Orłów Kolonia:

Data Opublikowania: 18/09/2013

Czytaj więcej

Informacja dotycząca punktów zbierania odpadów na ternie gminy Bedlno.

    Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać niżej wymienione odpady  do punktu zbierania  zgodnie z harmonogramem: 

 

 

Data Opublikowania: 12/09/2013

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE - 8 września 2013.

  W niedzielę 8 września 2013 r. odbędzie się Święto Plonów w gminie Bedlno. Obchody zostaną zorganizowane na Boisku Sportowym w Orłowie.

Serdecznie Zapraszamy.

Data Opublikowania: 22/08/2013

Czytaj więcej

Edwarda, Narcyza, Zbysława