Aktualności

Data Opublikowania: 11/03/2015

Czytaj więcej

1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł
na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

 

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

 

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje od 4 marca do 2 kwietnia 2015 roku.

 

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80  000 złotych.

 

W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania
o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się 13 marca br.
o godz. 12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

 

W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć. 

 

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne  dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.


  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji

al. Piłsudskiego 8                      tel.  /+48/ 42 291 98 20

90-051 Łódź                                        fax   /+48/ 42 291 98 22

www.lodzkie.pl                                sekretariatke@lodzkie.pl

 

Data Opublikowania: 11/03/2015

Czytaj więcej

DZIEŃ OTWARTY” W URZĘDZIE SKARBOWYM W KUTNIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie, w imieniu własnym i  pracowników, serdecznie zaprasza na „Dzień Otwarty”, który zostanie zorganizowany w sobotę  07  marca 2015r. w  godzinach od  900 do 1300.

  Pełniący dyżur pracownicy urzędu będą służyć pomocą i informacją w  zakresie rozliczania i  wypełniania zeznań podatkowych za 2014r.

  W tym dniu  Podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne za  2014r.  w tradycyjnej formie lub wysłać e-PITa przez internet bez kwalifikowanego  podpisu elektronicznego.

                  Uwaga:   składając PIT przez Internet trzeba znać wysokość swojego przychodu za 2013r.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Data Opublikowania: 05/03/2015

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Szanowni Państwo.

 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które  przewidziane jest dla rolników prowadzących produkcję roślinną oraz doradców rolnych. Tematem spotkań  jest

szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego.

organizowane w ramach projektu:

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

 

  Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2015 roku na adres biuro@perspektywa.elblag.pl, biuro@2perspektywa.pl  lub fax 55 2360219.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram spotkań i program szkolenia dostępny jest na stronie www.2perspektywa.pl

 

 

 

PERSPEKTYWA

J.Malanowska

 

Data Opublikowania: 26/02/2015

Czytaj więcej

Emila, Neleny, Romy