Aktualności

Dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z Umową nr 300/OA/D/2018 zawartą w dn. 04 października 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi zadanie pn.  „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.” w kwocie do 87.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 181.000,00 zł.

  Znalezione obrazy dla zapytania WFOŚiGW w Łodzi

W wyniku realizowanego zadania planowana jest wymiana dziesięciu nieefektywnych źródeł ciepła, które są wysokoemisyjne i nieekologiczne. Wymiana źródeł ciepła przyczyni się do poprawy jakości powietrza co będzie miało wpływ na obniżenie poziomów stężeń zanieczyszczeń.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Data Opublikowania: 24/10/2018

Czytaj więcej

FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa


Bedlno, dnia 08.10. 2018r.

 

 

 

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bedlno

Pragnę poinformować Państwa, iż:

    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego po raz drugi przystąpił do II edycji ogólnopolskiego konkursu „ FUNDUSZ SOŁECKI  – najlepsza inicjatywa ” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

    Konkurs Fundusz Solecki – najlepsza inicjatywa ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowych w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs ma za zadanie docenianie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

      Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i terminowe złożenie kompletnego formularza  zgłoszeniowego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku ( decyduje data wpływu ).

      Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce Konkurs „ Konkurs FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa / Konkurs FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa – II edycja”

Z poważaniem, 

Wójt Gminy Bedlno

/ - /      mgr inż.  Krzysztof  Kołach

       

           

Data Opublikowania: 08/10/2018

Czytaj więcej

Antoniego, Henryki, Mariana