Aktualności

Środki na realizaję małych projeków sołeckich

Kolejny sukces!!! Zarząd Województwa Łódzkiego na początku roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Bedlno złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy.

Gmina Bedlno otrzymała dwie dotacje celowe, każda w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie projektów sołeckich.

Pierwsza dotacja celowa obejmuje remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 8.000,00 zł. Druga dotacja obejmuje    utworzenie strefy rozrywki poprzez zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 6.090,00 zł.

 

Wysokość udzielonej dotacji przypadku Dębowej Góry wynosi 62,50% całkowitych kosztów projektu, a w przypadku Wojszyc wynosi 82,10% całkowitych kosztów projektu.

 

Do 10 września zostały zakończone prace  przy projekcie w Wojszycach pn.: „Strefa rozrywki – zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce”. Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu to wybór i zakup urządzeń tj.: orbitrek, rowerek i biegacz. Wyznaczono także miejsce lokalizacji „strefy rozrywki”. Mieszkańcy wsi Wojszyce jako wkład własny w projekt wykonali następujące prace: wyrównali i utwardzili teren używając do tego własny sprzęt rolniczy, zamontowali zakupiony sprzęt, wykonali zadaszenie nad terenem i zasadzili drzewa iglaste, ustawili ławę i stół piknikowy.

 

Ogólnodostępna baza sportowa będzie sprzyjać aktywności ruchowo – rekreacyjnej  ludności wiejskiej. Z urządzeń mogą korzystać mieszkańcy Gminy Bedlno oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, który sąsiaduje z kompleksem.   Mieszkańcy w ramach promocji organizują  zawody sportowe na terenie Strefy Rozrywki.

 

Data Opublikowania: 02/10/2017

Czytaj więcej

78 ROCZNICA BITWY NAD BZURĄ

 

 

 

 

 

Program:

• godz. 12.00  Msza Św. w Kościele Parafialnym w Orłowie z udziałem orkiestry dętej

godz. 13.00  uroczystości pod obeliskiem z udziałem orkiestry dętej:

  - wystąpienia zaproszonych gości

  - złożenie kwiatów   

  - program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Żeronicach

  - zakończenie uroczystości                                             

 

Data Opublikowania: 22/09/2017

Czytaj więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE - 25 wresień 2017

W ramach lokalnych akcji profilaktycznych samorządy mają możliwość organizacji badań dla swoich mieszkańców. Jednym z obecnie funkcjonujących jest   Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Badania w ramach tego programu są bezpłatne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat .

Wójt Gminy Bedlno informuje, że w dniu 25 wrześniu 2017 roku takie badanie zostanie  przeprowadzone na terenie Gminy Bedlno przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie przez firmę LUXMED. Rejestracja na badania odbywać się będzie drogą telefoniczną na niżej podany telefon .

 

Data Opublikowania: 22/09/2017

Czytaj więcej

ZUS ostrzega, nie daj się nabrać fałszywym doradcom

Łódź,  19 września 2017 r.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

ZUS ostrzega: Nie daj się nabrać fałszywym doradcom

Od 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje bardzo dużo wniosków o emeryturę w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Każdy przyszły świadczeniobiorca chciałby aby jego emerytura była jak najwyższa. Na tej potrzebie bazują oszuści mamiący przyszłych emerytów obietnicą korzystniejszego obliczenia emerytury. W woj. łódzkim nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku, warto jednak uprzedzić przyszłych emerytów, aby nie dali się nabrać.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w woj. śląskim dotarły niepokojące sygnały, że do przyszłych świadczeniobiorców zgłaszają się osoby, które odpłatnie oferują korzystniejsze obliczenie wysokości emerytury, aniżeli czynią to doradcy emerytalni ZUS. Ostrzegamy przed korzystaniem
z usług fałszywych doradców, których jedynym celem wydaje się być narażenie na straty finansowe przyszłych emerytów. Oszuści nie dysponują ani odpowiednią wiedzą, ani precyzyjnymi narzędziami, które pozwalają im spełnić swoje obietnice.

Przy tej okazji warto dodać, że wnioski o emeryturę pomogą wypełnić doradcy emerytalni, którzy działają na Salach Obsługi Klientów, nie ma więc także potrzeby korzystania z płatnej pomocy przy   uzupełnianiu dokumentów.

Wspomnijmy też w jakich okolicznościach pracownik ZUS może nam złożyć wizytę w domu. Taka wizyta możliwa jest tylko wówczas gdy:

  • Przeprowadza się kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich – jeśli jesteś zdrowy nie masz co spodziewać się takiej kontroli,
  • Przeprowadza się kontrolę płatnika składek i siedziba firmy jest w tym samym miejscu co adres zamieszkania płatnika. Na kontrolę płatnika, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.

Poza wymienionymi przypadkami, każda inna niespodziewana wizyta pracownika ZUS powinna budzić nasze wątpliwości.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 20/09/2017

Czytaj więcej

SOŁTYS ZIEMI ŁÓDZKIEJ I SOŁECTWO ROKU 2017

Szanowni Państwo,

15 września rozpocznie się pierwszy, powiatowy etap głosowania w plebiscycie „Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017”. Trwać on będzie do 6 września, do godz. 22 Trzech kandydatów i trzy sołectwa z każdego łódzkiego powiatu, które zdobędą najwięcej głosów, awansują do drugiego etapu, wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 10 października i potrwa do 27 października.

Data Opublikowania: 12/09/2017

Czytaj więcej

Celiny, Ireneusza, Niny