Aktualności

Ostrzeżenie IMGW-PIB - powiat kutnowski, 201808020940

 

 

 

Ostrzeżenie IMGW-PIB - powiat kutnowski, 201808020940

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 17 wydanego o godz. 10:49 dnia 29.07.2018

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 174 /176
tel: 61 8495150, fax: 61 8495153
email: meteo.poznan@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Data Opublikowania: 02/08/2018

Czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Bedlno

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kutnie w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 19 informuję o prognozie wystąpienia   na terenie województwa łódzkiego upałów od godz. 14:00 dnia 28.07.2018 do godz. 20:00 dnia 29.07.2018

Dnia 29.07.2018r. temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C, temperatura minimalna w nocy od 19° do 21°C.

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr. inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 27/07/2018

Czytaj więcej

Zaproszenie XXIII Sesję Rady Gminy Bedlno

       

 

 

 

 

  Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zmienia się godzina rozpoczęcia obrad XXII Sesji Rady Gminy Bedlno.

XXIII Sesję Rady Gminy Bedlno

na dzień  27 lipca 2018 roku ( tj. piątek ) godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym    proponowanym  porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych w 2018 roku oraz zmiany uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok,

b) przyjęcia  Programu zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno,

c) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży    i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bedlno, 

d) wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bedlno,   

e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno

4. Przyjęcie protokołu z  XXII    Sesji Rady Gminy Bedlno.

5. Interpelacje i zapytania radnych.   

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Marian Dysierowicz

Data Opublikowania: 24/07/2018

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, 22.06.2018r.


 

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno zawiadamiam o wszczęciu w dn. 22.06.2018r. procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty) następujących upraw: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

 

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 13 lipca 2018r.


 

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Załączniki:

Data Opublikowania: 02/07/2018

Czytaj więcej

Januarego, Konstancji, Leopolda