Aktualności

Psy do adopcji

  KINIA 

Co wiemy o Kini: To malutka, bardzo sympatyczna sunia. Jest młodziutka, ufna, nieco nieśmiała. Uwielbia się przytulać. Akceptuje inne psy. Uczy się chodzić na smyczy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane (czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl).

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 


MINOLTA

Co wiemy o Minolcie: Minolta to młodziutka, około 4-5 miesięczna sunia. Trafiła do naszego schroniska razem z siostrą. Początkowo była nieśmiała, ale coraz bardziej ufa już człowiekowi i cieszy się na jego widok. Nie jest zupełnie agresywna. Akceptuje inne psy i koty. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane (czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl).

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

PRONTO

Co wiemy o Pronto: To młody, około roczny piesek. Jest bardzo przyjazny. Nie wykazuje agresji. Uczy się chodzić na smyczy. Akceptuje inne psy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wykastrowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane ( czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl ). 

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

SABINA

Co wiemy o Sabinie: Sabina to młoda, niewielka, około 2 letnia suczka. Waży około 2 kg. Jest spokojna, opanowana, kontaktowa. Potrafi chodzić na smyczy. Nie jest agresywna. Akceptuje inne psy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane ( czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl ).

Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

SELFI

Co wiemy o Selfi: Selfi to troszkę nieśmiała sunia w wieku około roku. wyglądem przypomina nieco jrt. Wazy około 9 kg. Początkowo bywa nieufna. Jest przyjazna do innych psów. Uczy się chodzić na smyczy. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane ( czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl). Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

CINDY

Co wiemy o Cindy: Cindy to młodziutka, około 4-5 miesięczna sunia. Trafiła do naszego schroniska razem z siostrą. Początkowo była nieśmiała, ale coraz bardziej ufa już człowiekowi i cieszy się na jego widok. Nie jest zupełnie agresywna. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji bezpłatnego transportu BEZ KONIECZNOŚCI ODWIEDZANIA SCHRONISKA. Zwierzę jest wysterylizowane, odrobaczone, zaszczepione oraz zaczipowane (czipy są zarejestrowane w bazie www.cbdzoe.pl). Telefon do kontaktu 24  282 17 61 Urząd Gminy w Bedlnie.

 

 

 

Data Opublikowania: 04/01/2019

Czytaj więcej

AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI

Już 10 stycznia 2019 roku na terenie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych ŁODR w Bratoszewicach odbędzie się pierwsza aukcja jałówek hodowlanych organizowana przez Łódzki Związek Hodowców Bydła.

W wyniku porozumienia  i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu aukcje, jako cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana zagoszczą na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako „AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI”, co nawiązuje do tradycji odbywających się tu latem targów. Wszystkich rolników, hodowców, przedsiębiorców i sympatyków hodowli serdecznie zapraszamy na pierwszą i kolejne, planowane na każdy drugi czwartek miesiąca aukcje.

 

Data Opublikowania: 02/01/2019

Czytaj więcej

Rolniku – upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w  gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Sieradzu zgłoszono 193 wypadki przy pracy rolniczej. Około 40% z  nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone, albo też wskutek nieuprzątania dojść do budynków i nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o  wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych, podczas układania i  zrzucania pasz objętościowych i  słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w  stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub poddasza najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszkodowanych. Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skutkach wpadnięcia do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników na gnojowicę.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również: nieprawidłowy sposób wchodzenia i  schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią oraz resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z  wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i  górnych.

W trosce o własne bezpieczeństwo, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o  wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:

 • likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami;
 • wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść;
 • utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych;
 • stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z  cholewką chroniącą kostkę;
 • na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw.  raczki antypoślizgowe;
 • naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągu schodów i  na  podeście;
 • zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach;
 • stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u  góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a  drabina powinna wystawać minimum 0,75  m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik);
 • schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów;
 • oświetlać miejsca, w których się poruszamy;
 • w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z  kampanią „Upadek to nie przypadek”. Na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl) jest możliwość obejrzenia filmu pod tym samym tytułem. W materiałach tych szczegółowo omówiono sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z  publikacjami.

Na szkoleniach organizowanych dla rolników, pracownicy Kasy przekazują bezprzewodowe lampy LED z czujnikiem ruchu, które mogą być wykorzystane do doświetlania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. W konkursach wiedzy o BHP w  rolnictwie, organizowanych na zakończenie szkoleń, do wygrania są nakładki antypoślizgowe na obuwie i  taśmy antypoślizgowe.

Przypominamy również, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za  pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, w  Placówce Terenowej KRUS w Sieradzu. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania.

Tomasz Nowicki
dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Data Opublikowania: 02/01/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Bedlno 28 grudnia 2018 roku (tj. piątek) godz. 09:30

 

 

 

 

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie  wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

b) dokonywania zmian w budżecie gminy Bedlno w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku,

c) zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021,

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

g) ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego gminy Bedlno w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

h) uchwalenia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2019-2021.

4. Zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 

 

 

 

Data Opublikowania: 27/12/2018

Czytaj więcej

Antoniego, Henryki, Mariana