Aktualności

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych na imprezach plenerowych

  Okolicznościowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektórych regionach kraju często goszczą wystawców lub sprzedawców napojów alkoholowych. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że wśród nich znajdują się również ci nieuczciwi, którzy wykorzystując brak wiedzy, a często naiwność uczestników imprezy, oferują do sprzedaży bimber i inne nielegalne napoje alkoholowe. W Polsce produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek zawierającymi bimber –  jest nielegalna  (bez względu na ilość i przeznaczenie).

Istnieje również niebezpieczeństwo oferowania do degustacji, konsumpcji lub sprzedaży „napojów alkoholowych” zawierających  szkodliwy dla zdrowia skażony alkohol etylowy  (tzw. spirytus techniczny), który organoleptycznie jest nieodróżnialny od spirytusu spożywczego, w tym również bimbru. Środowiska przestępcze wykorzystują społeczną akceptację bimbru. Oferując do sprzedaży swój wyrób,  który faktycznie zawiera alkohol skażony  – zachęcają klienta informując, że np. bimber „pochodzi z własnej, domowej produkcji”, że nalewkę „ wyprodukowano zalewając owoce z własnego ogródka bimbrem własnej roboty” albo, że „owoce zalano spirytusem kupionym w sklepie”. Innym sposobem odwrócenia uwagi i czujności klienta jest zapewnienie, „że spirytus pochodzi z gorzelni i jest taki sam, jaki można kupić w sklepie “, „spirytus załatwił kolega, który pracuje w gorzelni itp. W celu podniesienia atrakcyjności oferowanych napojów oraz wzbudzenia zaufania klientów – często nazywają je  wyrobami regionalnymi.

Data Opublikowania: 05/08/2019

Czytaj więcej

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa z  terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w  konkursie na Najlepsze  EKOSOŁECTWO.

Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i  kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra  wspólnego.

Organizatorem konkursu jest Województw  Łódzkie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  DO 31 SIERPNIA 2019  R.

Laureatów poznamy podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 7 października 2019  r.

 

Zgłoszenia przyjmuje poprzez stronę internetową  Otwiera zewnętrzny odsyłacz w  nowym okniehttps://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/ 

Data Opublikowania: 25/07/2019

Czytaj więcej

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

  Program pn. „ Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych przyjęty został w dniu  27 sierpnia 2013 roku przez Sejmik Województwa Łódzkiego, zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych zarówno przez instytucje samorządu województwa łódzkiego , w tym przez instytucje kultury, edukacji , sportu ,turystyki , zdrowia, jak i    prywatnych partnerów, oraz firmy działające w branży spożywczej, przemysłowej i gastronomicznej.

Kartę mogą otrzymać    rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego ( przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim) , mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Karta wydawana jest bezpłatnie    na okres 36 miesięcy .

Aby móc uzyskać zniżki u partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzka Kartę Rodzin Wielodzietnych, o wydanie której, po złożeniu stosownego wniosku, rodzina winna ubiegać się w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi , ul. Snycerska 8, będącego Koordynatorem Programu.

Wszystkie informacje odnoszące się do Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych , w tym Regulamin, wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i aktualny katalog ulg, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  www.lodzkie.pl  oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  www.rcpslodz.pl

Informacji zasięgnąć można także telefonicznie u pracownika Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod numerem 42/203-48-67 .

Data Opublikowania: 19/07/2019

Czytaj więcej

Specjalistyczne Centrum Pomocy

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

                              Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczyna w Łodzi realizację projektu: „ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu całej Polski. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

                              Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultacje psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie   przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa.

                              Oferujemy także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa.

                              Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa.

                              W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

                              Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek - godziny 10 - 20

środa, czwartek, piątek - godziny 8 - 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt” Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019- 2021.

W 2020 roku uruchomimy   obiekt   centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz   psychologiczne. Wprowadzimy także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

 

Data Opublikowania: 18/07/2019

Czytaj więcej

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 1 czerwca 2019 roku – 30 września 2019 roku PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Nr Projektu: POPC.03.01.00-00-0081/18

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
1 czerwca 2019 roku –  30 września 2019 roku

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Lp.

Gmina

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Tematyka

 1.  

BEDLNO

06.07.2019 r. - 07.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

06.07.2019 r. - 07.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

08.07.2019 r. - 09.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Tworzę własną stronę internetową

 1.  

BEDLNO

13.07.2019 r. - 14.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

13.07.2019 r. - 14.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

20.07. 2019 r.- 21.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

20.07. 2019 r.- 21.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

27.07.2019 r. - 28.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

27.07.2019 r. - 28.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

03.08.2019 r. - 04.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Mój biznes w sieci

 1.  

BEDLNO

03.08.2019 r. - 04.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

10.08.2019 r. - 11.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

10.08.2019 r. - 11.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

17.08.2019 r. - 18.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

17.08.2019 r. - 18.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

07.09.2019 r. - 08.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21, 99-311 Bedlno

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

07.09.2019 r. - 08.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

14.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

14.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

21.09.2019 r. - 22.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Moje finanse i transakcje w sieci

Data Opublikowania: 15/07/2019

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców - trening systemu ostrzegania i alarmowania

 

Bedlno,dnia 09.07.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

 

Podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony

  z upamiętnieniem
75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe

- ciągłym sygnałem dźwiękowym 

na czas 1 minuty

 

Data Opublikowania: 10/07/2019

Czytaj więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 4 lipca 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja
  od godz. 9:45) sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Łowicz ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.rpo.lodzkie.pl. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego

Program spotkania

 • Rejestracja uczestników.
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób poniżej 29. roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia w formie nieoprocentowanych pożyczek - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Programu Polska Cyfrowa
    na lata 2014-2020.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Data Opublikowania: 03/07/2019

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, dn. 1.07.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Z uwagi na występującą suszę, zawiadamiam o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bedlno.

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

1.        na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty - dotyczyć może   klas V i VI) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe,   krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

2.        na glebach kategorii II (podatna na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty - dotyczyć może klas IVb i IVa, IIIb) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

3.        na glebach kategorii  III (średnio podatna na suszę: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty - dotyczyć może klasy IIIa) następujących upraw: zboża jare.

Ponadto   szacowane będą również użytki zielone np. łąki, pastwiska, trawy na gruntach ornych.

Mapa  kategorii glebowych dla poszczególnych  działek ewidencyjnych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 12 lipca 2019r., jednak nie później niż przed zbiorem plonów.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie www.bedlno.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Data Opublikowania: 02/07/2019

Czytaj więcej

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r

2019 r. – Gmina Bedlno 

 

 

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

17

13

11

9

6

4

Selektywna - żółte worki

2 / 30

27

24

22

19

17

Selektywna - niebieskie worki

 

27

 

 

19

 

Selektywna - zielone worki

30

 

24

 

19

 

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 17/07/2019, 13/08/2019, 11/09/2019, 09/10/2019.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Data Opublikowania: 27/06/2019

Czytaj więcej

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

O czym należy pamiętać nad wodą?

Unikajmy niestrzeżonych kąpielisk i akwenów, na których obowiązuje zakaz pływania. Wybierajmy strzeżone kąpieliska, gdzie nad bezpieczeństwem naszym i naszych dzieci czuwa dodatkowo ratownik.

Pod żadnym pozorem nie wolno pływać po alkoholu i narkotykach. Pamiętajmy również, by nie wskakiwać do wody rozgrzanym – różnica temperatur może wywołać szok termiczny. Nie kąpmy się w wodzie, której temperatura nie przekracza 14 stopni Celsjusza.

Podchodźmy do wody z ostrożnością – nie przeceniajmy swoich umiejętności. Na otwarte wody wypływajmy tylko z asekuracją. Pływanie daleko od brzegów i po zapadnięciu zmroku mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Nie skaczmy – w szczególności na główkę – do nieznanej i zbyt płytkiej wody. W rzece pływajmy zawsze zgodnie z prądem, a nie pod prąd.

Data Opublikowania: 26/06/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenia - powiat kutnowski

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

 
 

Data Opublikowania: 25/06/2019

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii