Aktualności

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet we wrześniu - Bedlno

  Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ.

Czy urodziłaś się w latach 1950-1969?

 

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

LUX MED po raz kolejny   zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Bedlno –   23 września 2019 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Bedlno 24A

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58  666 24 44 lub na  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Pozdrawiam,

Anna Niemirska

Specjalista ds. Marketingu i PR

LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a,  81-454 Gdynia

 

m: 607 931 133 eanna.niemirska@luxmed.pl

Data Opublikowania: 26/08/2019

Czytaj więcej

Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie!

Działasz w  organizacji pozarządowej w  miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z  różnych źródeł na  swoją działalność? Współpracujesz z  wieloma partnerami w  swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na  inicjatywy obywatelskie i  otrzymać do 15 tys. zł rocznie na  organizację lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie", w  którym poszukujemy kandydatów na  Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

W ramach Programu wsparcie otrzymują społeczności z  terenów wiejskich i  małych miast. Mieszkańcy wspólnie realizują projekty obywatelskie, które odpowiadają na  ich lokalne potrzeby, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i  poprawie jakości życia, a  w rezultacie przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

„Działaj Lokalnie" jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w  którym granty przyznawane są na  poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj* Lokalnie  http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-  lokalnie/.  Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz  fundacje, z  miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na  obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w  otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z  71 organizacji, w  tym 10 Afiliowanych ODL i  obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z  innymi organizacjami pozarządowymi, a  także lokalnymi władzami i  przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i  nieformalne grupy obywatelskie, w  imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz  instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w  miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Do konkursu na  Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz  fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

• mają siedzibę w  miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,

• są gotowe, w  oparciu o  zasoby, doświadczenia i  dokumenty programu „Działaj Lokalnie" z  własnych środków przyznawać dotacje w  lokalnych konkursach na  inicjatywy obywatelskie na  obszarze od 4 do kilkunastu gmin z  wyłączeniem obszarów, na  których działają ODL już biorące udział w  Programie:  http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu).

• mają doświadczenie w  realizacji projektów społecznych i  działają na  rzecz rozwoju lokalnego, a  ich misja jest zbieżna z  celami i  wartościami „Działaj Lokalnie",

• posiadają doświadczenie i  odnoszą sukcesy w  pozyskiwaniu środków z  różnych źródeł,

• współpracują z  wieloma partnerami lokalnymi,

• chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i  korzystać z  jej zasobów, a  także otrzymać „seed granty" w  wysokości do 15 tys. zł rocznie na  organizację lokalnych konkursów grantowych.

Dołączając do sieci ODL, Afiliowane ODL:

• korzystają z  rozpoznawalnej marki „Działaj Lokalnie",

• otrzymują wsparcie finansowe na  organizację lokalnych konkursów grantowych w  wysokości do 15 tys. zł,

·                mają możliwość współpracy i  wymiany doświadczeń z  innymi ODL,

o      biorą udział w  licznych bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz  corocznych ogólnopolskich zjazdach sieci ODL,

o      otrzymują dostęp do rozmaitych rozwiązań i  narzędzi wykorzystywanych w  zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i  animowaniu społeczności lokalnych,

o      otrzymują dostęp do elektronicznego generatora, który pozwala w  trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe,

o      mogą otrzymać dofinansowanie na  organizację spotkań regionalnych ODL oraz  na wizyty studyjne służące dzieleniu się dobrymi praktykami,

o      mogą korzystać z  dostępnych w  Programie funduszy (np. funduszu medialnego), brać udział w  konkursach (np. na  nagrodę za dobre praktyki ODL),

·                otrzymują wsparcie ekspertów oraz  bieżące wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.

Zainteresowanie organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 września 2019 roku.

Więcej o  naborze w  regulaminie (PDF, 0,6MB).

Szczegółowych informacji o  naborze udziela Paweł Zań, koordynator programu „Działaj Lokalnie",

tel. 22 622 02 09 wew. 15 oraz  via e-mail  p.zan@filantropia.org.pl

„Działaj Lokalnie" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię

Rozwoju Filantropii w  Polsce.

 

 

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Dożynki Powiatowo – Gminne w Strzelcach

25 sierpnia

Teren przy Urzędzie Gminy w Strzelcach, ul. Leśna 1

 

PROGRAM

Godzina 13.00 - msza święta w kościele pw. Św. Trójcy w Strzelcach, po mszy przejście korowodu dożynkowego na tereny przy ulicy Leśnej 1

 

Od godziny 14.00

- część obrzędowa

- okolicznościowe przemówienia

- część artystyczna, wystąpią:

- Zespół Śpiewaczy „Krzyżanówek”

- Zespół Śpiewaczy „Strzelce”

- Zespół Śpiewaczy „Klonowianki”

- Orkiestra Dęta „Clonovia” im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty

 

Od godziny 16.00 Wielka Gala Disco Polo

- Focus (godz. 16.00)

- Andreas (godz. 17.20)

- Sineed (ok godz. 18.20)

- Junior (godz. 19.00)

- Fanatic (godz. 20.15)

- Cosmo (ok. godz. 21.20)

 

Imprezie towarzyszą:

- pokazy policyjne i strażackie

- prezentacja grupy militarnej Diamond Dog’s

- prezentacja grupy rekonstrukcyjnej Legionów Polskich z Krośniewic

- Kutnowscy Motocykliści

- Polski Klub Kawaleryjski

- prezentacja Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich

- rękodzieło i sztuka ludowa

- strefa zabaw dla dzieci

- strefa gastronomiczna

- berlinkowóz

- darmowa wata cukrowa i popcorn na stoisku Powiatu Kutnowskiego

 

Organizator

 • Powiat Kutnowski Gmina Strzelce

 

Nasi partnerzy

 • Diamond Dog’s
 • Dermex
 • Kellogg’s
 • Animex
 • Polikomp
 • Dariusz Miller -Zakład cukierniczo-piekarniczy
 • Danuta Sochacka – Wulkanizacja
 • Bank Spółdzielczy
 • Hodowla Roślin
 • Hotel Dwór Sójki
 • Koniarek
 • Markan
 • Inst-Bud

 

Patronat medialny

 • KCI
 • Gazeta Lokalna
 • Panorama Kutna
 • Radio Q
 • Eku 24
 • Powiatowe Życie Kutna

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Najlepsze EKOSOŁECTWO- START KONKURSU!!!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie na  Najlepsze EKOSOŁECTWO.

Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra wspólnego.

Organizatorem konkursu jest Województw Łódzkie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Laureatów poznamy podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się  7 października 2019 r. 

GORĄCO  zachęcamy do wzięcia udziału i wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU

Data Opublikowania: 19/08/2019

Czytaj więcej

Raport o stanie ostrzeżeń dla woj. łódzkiego - hydrologiczne, oraz ostrzeżenie dla powiatu kutnowskiego

Data i godzina wydania: 07.08.2019 - godz. 13:06

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Wrocław Obszar Poznań

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:7
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 07.08.2019 do godz. 12:00 dnia 08.08.2019
Obszar: Zlewnia dopływów Warty i Prosny (łódzkie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz burzami, w ciągu najbliższej doby, możliwe są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, zwłaszcza na małych ciekach i w
zlewniach zurbanizowanych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski

  WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 13:20 dnia 07.08.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny deszcz z burzami/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bełchatowski(56), brzeziński(62), kutnowski(52), łaski(52), łęczycki(51), łowicki(55), łódzki wschodni(61), Łódź(60), opoczyński(61), pabianicki(57), pajęczański(54), piotrkowski(60), Piotrków Trybunalski(60), poddębicki(49), radomszczański(57), rawski(60), sieradzki(48), Skierniewice(60), skierniewicki(60), tomaszowski(61), wieluński(49), wieruszowski(46), zduńskowolski(50), zgierski(57)

Ważność od godz. 18:00 dnia 07.08.2019 do godz. 04:00 dnia 08.08.2019 Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Lokalnie możliwy grad. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 łódzkie (wszystkie powiaty) od 18:00/07.08 do 04:00/08.08.2019 50 mm; porywy 90km/h.

Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. łódzkie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami.

Ostrzeżenie dla powiatu kutnowskiego

 

 

 

Data Opublikowania: 07/08/2019

Czytaj więcej

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

  Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej  od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV),  nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane   nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacje o nowym programie  Mój Prąd  udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:  https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Data Opublikowania: 05/08/2019

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii