Aktualności

Zaproszenie na Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019

Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością. Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy, więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom,
a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszamy też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa.

Chcemy, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy nam jednocześnie, aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na:

Stronę wydarzenia:

https://forum.lodzkie.pl/

Konto fb:

https://www.facebook.com/events/363931324540934/

Twitter:

https://twitter.com/efglodzkie

 

Do zobaczenia na Forum.

 

 

 

Łączymy wyrazy szacunku

 

Justyna Kołodziejczyk

Podinspektor ds. współpracy regionalnej

 

Bogumiła Czupryńska

Główny Specjalista  ds. współpracy regionalnej

                                                                                           

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Kancelaria Marszałka

 

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

tel. 42  663 34 39

konwent@lodzkie.pl

 

Klauzula informacyjna RODO:

https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

Data Opublikowania: 11/09/2019

Czytaj więcej

Informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl

  Z przyjemnością informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie  Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do  rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w  nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod następującym adresem www:  https://www.rynek-rolny.pl/

Data Opublikowania: 06/09/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 06/09/2019

Czytaj więcej

Gmina Bedlno - realizacja projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).

W dniu 1 sierpnia 2019r. Gmina Bedlno rozpoczyna realizację projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" (nr projektu RPLD.11.01.01-10-0041/19).

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie w okresie od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

 

Celem projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” jest poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci, w tym dzieci z  niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu zostanie utworzonych 15 dodatkowych miejsc przedszkolnych, dodatkowo 3 dzieci z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem. Wszystkie placówki biorące udział w projekcie zostaną doposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne a nauczyciele z tych placówek nabędą dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 

W projekcie biorą udział  4 ośrodki wychowania przedszkolnego usytuowane na terenie gminy Bedlno.

 

Realizatorzy projektu:

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy zajęć znajdują się na stronach konkretnych placówek biorących udział w projekcie.

 

Biuro Projektu:

Gmina Bedlno

Bedlno 24, 99- 311 Bedlno

ug@bedlno.pl

 

Koordynatorzy projektu:

Marta Mossakowska-Kosińska

Agata Lamus

mojeprzedszkolegminabedlno@gmail.com

 

Całkowita wartość projektu 526  624,56 PLN.

Wartość dofinasowania 447  630,56 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 418  523,36 PLN.

 

Data Opublikowania: 05/09/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie - ZUS Kutno 26 września 2019 rok.

 
 
 
 
 
 

 

I Oddział w Łodzi
Inspektorat w Kutnie
 
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z organizowanym przez ZUS Tygodniem Przedsiębiorcy zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych i prowadzonych przez naszych pracowników oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Kutnie szkoleniach, które odbędą się  26 września 2019 roku.
 
Szkolenia odbywać się będą w trzech blokach:
 
I blok w godzinach 9:30 – 10:10 o tematach:
1.            E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie - płatniku bądź świadomy zmiany.
 
 
II blok w godzinach 10:20 – 11:50 o tematach:
1.            Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
2.            Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracowników podlegających   obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
3.            Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób wykonujących pracę na  podstawie umowy zlecenia.
 
 
III blok w godzinach 12:00 – 14:00 o tematach:
1.            Legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców (szkolenie prowadzone przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy).
 
 
Miejsce, w którym odbędą się szkolenia to:
CENTRUM SENIORA W KUTNIE UL. WYSZYŃSKIEGO 11A
 
 
 
Ważne:
Liczba miejsc jest ograniczona.
O zapisie na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
 
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail  szkolenia_lodz@zus.plpod nr telefonu  24  253 99 45 do 47 wew. 355 oraz  bezpośrednio na sali obsługi klientów w Inspektoracie w  Kutnie.
 
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe, termin oraz numer bloku szkoleniowego na które mamy dokonać zapisu.
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkolenia.
 
 
 
 
Aleksandra Świerczyńska
Starszy Inspektor
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Łodzi
Inspektorat w Kutnie
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
ul. Jagiełły 12, 99-300 Kutno
Tel. 24  253 99 45 do 47 wew. 355

 

 

 

Aleksandra Świerczyńska

Starszy Inspektor

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział ZUS w Łodzi

Inspektorat w Kutnie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

ul. Jagiełły 12, 99-300 Kutno

Tel. 24  253 99 45 do 47 wew. 355

Data Opublikowania: 04/09/2019

Czytaj więcej

Zmiany w rozkładzie jazdy

Zmiany w rozkładzie jazdy - dodano przystanek ZLESZYN SKRZYŻOWANIE

Data Opublikowania: 04/09/2019

Czytaj więcej

Rozkłady jazdy autobusów szkolnych od 01.09.2019 r

Dowóz dzieci będzie się odbywał podobnie jak w roku ubiegłym trzema autobusami stanowiącymi własność  Gminy Bedlno . Rozkłady jazdy autobusów szkolnych od 01. 09. 2019 r.- kursy ranne, może być tak, że czasowo to się skróci po pierwszym kursie ( poniedziałkowym)

SP  Bedlno- SP Pniewo- SP Plecka Dąbrowa

Bedlno

7/00

Wojszyce Jesiony

7/01

Wojszyce skrzyżowanie

7/02

Wojszyce Kolonijka

7/07

Wojszyce

7/07

Szewce Walentyna

7/09

Bedlno Kamieniec

7/11

Górki Stanisławskie

7/13

Zleszyn Kapliczka

7/15

Zleszyn

7/17

SP Bedlno

7/22

Janów

7/26

Florianów

7/29

Kręcieszki

7/33

Groszki

7/36

SP Bedlno

7/46

Bedlno Kamieniec

7/ 51

Zleszyn

7/53

Pniewo

7/56

SP Pniewo

7/58

Franciszków Nowy

8/00

Tomczyce

8/04

Annetów

8/06

SP Plecka Dąbrowa

8/10

Kamilew

8/15

Trzciniec

8/19

Kazimierek

8/21

Lasota

8/24

Dębowa Góra

8/26

Wewiórz

8/30

SP Plecka Dąbrowa

8/35

  SP Żeronice, SP Plecka Dąbrowa 

Bedlno

7/00

Zleszyn

7/05

Załusin

7/08

Garbów

7/12

Stradzew

7/15

Jaroszówka

7/18

Orłów Kościół

7/21

Orłów sala

7/23

Orłów Kolonia

7/25

Dąbrówka

7/28

Gosławice

7/30

Wola Kałkowa ( sklep )

7/33

SP Żeronice

7/38

 

 

Kujawki

7/44

Mosiębrza

7/46

Teodorów

7/49

Józefów

7/ 52

Tomczyce

7/55

Głuchów

7/ 57

Antoniew Kapliczka

8/01

Antoniew

8/03

SP Plecka Dąbrowa

8/08

  SP Szewce Nadolne

Bedlno

7/00

Wojszyce Jesiony

7/04

Wojszyce Kolonijka

7/09

Groszki

7/14

Marynin

7/17

Szewce Walentyna

7/21

Szewce ( przy sklepie)

7/25

Władysławów

7/30

Krzyżanówek

7/34

Łęki

7/38

SP Szewce Nadolne

7/43

Bedlno Kamieniec

7/48

Bedlno

7/50

 

 

 

Data Opublikowania: 02/09/2019

Czytaj więcej

Albina, Lolity, Ronalda