Aktualności

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 1 czerwca 2019 roku – 30 września 2019 roku PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Nr Projektu: POPC.03.01.00-00-0081/18

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
1 czerwca 2019 roku –  30 września 2019 roku

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Lp.

Gmina

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Tematyka

 1.  

BEDLNO

06.07.2019 r. - 07.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

06.07.2019 r. - 07.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

08.07.2019 r. - 09.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Tworzę własną stronę internetową

 1.  

BEDLNO

13.07.2019 r. - 14.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

13.07.2019 r. - 14.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

20.07. 2019 r.- 21.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

20.07. 2019 r.- 21.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

27.07.2019 r. - 28.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

27.07.2019 r. - 28.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

03.08.2019 r. - 04.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Mój biznes w sieci

 1.  

BEDLNO

03.08.2019 r. - 04.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

10.08.2019 r. - 11.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

10.08.2019 r. - 11.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

17.08.2019 r. - 18.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

17.08.2019 r. - 18.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

07.09.2019 r. - 08.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21, 99-311 Bedlno

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

07.09.2019 r. - 08.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

14.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

14.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

21.09.2019 r. - 22.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Moje finanse i transakcje w sieci

Data Opublikowania: 15/07/2019

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców - trening systemu ostrzegania i alarmowania

 

Bedlno,dnia 09.07.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

 

Podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony

  z upamiętnieniem
75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe

- ciągłym sygnałem dźwiękowym 

na czas 1 minuty

 

Data Opublikowania: 10/07/2019

Czytaj więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 4 lipca 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja
  od godz. 9:45) sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Łowicz ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.rpo.lodzkie.pl. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego

Program spotkania

 • Rejestracja uczestników.
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób poniżej 29. roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia w formie nieoprocentowanych pożyczek - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Programu Polska Cyfrowa
    na lata 2014-2020.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Data Opublikowania: 03/07/2019

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, dn. 1.07.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Z uwagi na występującą suszę, zawiadamiam o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bedlno.

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

1.        na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty - dotyczyć może   klas V i VI) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe,   krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

2.        na glebach kategorii II (podatna na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty - dotyczyć może klas IVb i IVa, IIIb) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

3.        na glebach kategorii  III (średnio podatna na suszę: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty - dotyczyć może klasy IIIa) następujących upraw: zboża jare.

Ponadto   szacowane będą również użytki zielone np. łąki, pastwiska, trawy na gruntach ornych.

Mapa  kategorii glebowych dla poszczególnych  działek ewidencyjnych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 12 lipca 2019r., jednak nie później niż przed zbiorem plonów.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie www.bedlno.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Data Opublikowania: 02/07/2019

Czytaj więcej

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r

2019 r. – Gmina Bedlno 

 

 

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

17

13

11

9

6

4

Selektywna - żółte worki

2 / 30

27

24

22

19

17

Selektywna - niebieskie worki

 

27

 

 

19

 

Selektywna - zielone worki

30

 

24

 

19

 

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 17/07/2019, 13/08/2019, 11/09/2019, 09/10/2019.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Data Opublikowania: 27/06/2019

Czytaj więcej

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

O czym należy pamiętać nad wodą?

Unikajmy niestrzeżonych kąpielisk i akwenów, na których obowiązuje zakaz pływania. Wybierajmy strzeżone kąpieliska, gdzie nad bezpieczeństwem naszym i naszych dzieci czuwa dodatkowo ratownik.

Pod żadnym pozorem nie wolno pływać po alkoholu i narkotykach. Pamiętajmy również, by nie wskakiwać do wody rozgrzanym – różnica temperatur może wywołać szok termiczny. Nie kąpmy się w wodzie, której temperatura nie przekracza 14 stopni Celsjusza.

Podchodźmy do wody z ostrożnością – nie przeceniajmy swoich umiejętności. Na otwarte wody wypływajmy tylko z asekuracją. Pływanie daleko od brzegów i po zapadnięciu zmroku mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Nie skaczmy – w szczególności na główkę – do nieznanej i zbyt płytkiej wody. W rzece pływajmy zawsze zgodnie z prądem, a nie pod prąd.

Data Opublikowania: 26/06/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenia - powiat kutnowski

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

 
 

Data Opublikowania: 25/06/2019

Czytaj więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku

 

Informuję, że zgodnie z Umową nr 43/OZ/D/2019 zawartą dn. 12 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i   unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 38650,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 42945,80 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 139,232 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 19/06/2019

Czytaj więcej

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021

  Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

 

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i  kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Data Opublikowania: 17/06/2019

Czytaj więcej

Informacja o świadczeniu DOBRY START – 300+

  Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1.  Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 1. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu  Emp@tia  https://empatia.mpips.gov.pl/(od 1 lipca 2019 r. )

 

Terminy składania wniosków:

 1. w formie elektronicznej – już od 1 lipca 2019 r.
 2. w formie tradycyjnej (papierowej) – dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Ważne! Termin składania wniosków mija  30 listopada 2019 r.  .

Data Opublikowania: 17/06/2019

Czytaj więcej

Aleksego, Bogdana, Martyny