Aktualności

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w  XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównymi organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i  życia w  gospodarstwach rolnych.
Przy ocenie gospodarstw komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i  podwórza gospodarstwa, ład i  porządek w  obrębie podwórza, zabudowań i  stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i  gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń
i  stosowanych narzędzi, warunki obsługi i  bytowania zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika.
Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i  ubezpieczone w  KRUS.

Konkurs przebiegać będzie w  trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i  centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w  Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w  placówkach terenowych Kasy, w  OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i  podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w  nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018r.

 

* w  załączeniu Regulamin Konkursu i  Zgłoszenie

  Zgłoszenie do konkursu

Data Opublikowania: 19/02/2018

Czytaj więcej

60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

W dniach 6-7 marca 2018 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbędzie się 60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pt. „Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów” organizowana przez Instytut Ogrodniczy w Skierniewicach.

Podczas Konferencji będzie można:

  • wysłuchać wykładów eksperckich,
  • wziąć udział w panelu dyskusyjnym pt. „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości ś.o.r.?”,
  • zobaczyć prezentacje firm fitofarmaceutycznych  dotyczących nowych, perspektywicznych środków ochrony roślin,
  • oraz wziąć udział w pokazie internetowego systemu doradczego”HortiOchrona”,

Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej:
tel. 46 834 54 51, 500 101 798
e-mail: ewelina.kolis@inhort.pl

lub na stronie internetowej www.inhort.pl  do dnia 15 lutego 2018 r.

Rejestracja będzie stanowiła gwarancję otrzymania materiałów konferencyjnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Data Opublikowania: 19/02/2018

Czytaj więcej

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Uchwałą nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 roku został przyjęty program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą    „Karta Seniora Województwa Łódzkiego".

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji , sportu i innych na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia ,które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy tylko złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź. Wniosek o wydanie karty można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie ,lub na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:  zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego /Wnioski i inne dokumenty

Więcej informacji  na temat Karty Seniora można uzyskać na stronie internetowej www.rcpslodz.pl  lub pod numerem telefonu ( 42) 203- 48- 78 .

Data Opublikowania: 15/02/2018

Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny

Szanowni Państwo,

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie uprzejmie informuje, że:

w soboty  17 i 24 lutego 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, tel. 24 355 65 04

oraz od 14 do 23 lutego 2018 r. w godz. od 07:30 do 15:30, w poniedziałek 19 lutego w godz. od  7:30 do 18:00, nasi pracownicy będą pełnić dyżury w siedzibie Urzędu – Kutno, ul. Troczewskiego 12, Sala Obsługi Bezpośredniej (parter), pok. 205 i 211, tel. 24 355 65 04, 24 355 62 05, 24 355 62 11 w trakcie których udzielać będą ogólnej informacji w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego,  wysyłki JPK_VAT oraz aplikacji e-mikrofirma. Potwierdzą także Profil Zaufany.

 

Zapraszamy serdecznie

     

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

Franciszek Boguszewski

Data Opublikowania: 13/02/2018

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - informacja

 

Siłownia w dniach od 26.01 - 09.02 będzie nieczynna, a od 12 lutego będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.30.

Data Opublikowania: 25/01/2018

Czytaj więcej

Almy, Cezarego, Jarosława