Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów – I poł. 2019 rok

Harmonogram odbioru odpadów – I poł. 2019 rok

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

2019

I

II

III

IV

V

VI

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

2 / 30

27

27

25

22

19

Selektywna - żółte worki

15

12

12

9

7

4

Selektywna - niebieskie worki

 

12

 

 

7

 

Selektywna - zielone worki

 

12

 

9

 

4

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywał się będzie w formie tzw. ”wystawki” 04/03/2019r.

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 25/04/2019, 22/05/2019, 19/06/2019.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu   przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

 

« Powrót

Gerwazego, Protazego, Sylwii