Aktualności

Dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.

Dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z Umową nr 300/OA/D/2018 zawartą w dn. 04 października 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi zadanie pn.  „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Bedlno w 2018 r.” w kwocie do 87.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 181.000,00 zł.

  Znalezione obrazy dla zapytania WFOŚiGW w Łodzi

W wyniku realizowanego zadania planowana jest wymiana dziesięciu nieefektywnych źródeł ciepła, które są wysokoemisyjne i nieekologiczne. Wymiana źródeł ciepła przyczyni się do poprawy jakości powietrza co będzie miało wpływ na obniżenie poziomów stężeń zanieczyszczeń.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

« Powrót

Feliksa, Konrada, Zbysławy