Aktualności

FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa

FUNDUSZ SOŁECKI  – najlepsza inicjatywa


Bedlno, dnia 08.10. 2018r.

 

 

 

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Bedlno

Pragnę poinformować Państwa, iż:

    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego po raz drugi przystąpił do II edycji ogólnopolskiego konkursu „ FUNDUSZ SOŁECKI  – najlepsza inicjatywa ” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

    Konkurs Fundusz Solecki – najlepsza inicjatywa ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowych w ramach funduszu sołeckiego. Konkurs ma za zadanie docenianie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

      Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i terminowe złożenie kompletnego formularza  zgłoszeniowego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku ( decyduje data wpływu ).

      Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce Konkurs „ Konkurs FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa / Konkurs FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa – II edycja”

Z poważaniem, 

Wójt Gminy Bedlno

/ - /      mgr inż.  Krzysztof  Kołach

       

           

« Powrót

Gerwazego, Protazego, Sylwii