Aktualności

MAŁE (WIELKIE) SOŁECKIE PROJEKTY LOKALNE

MAŁE (WIELKIE) SOŁECKIE PROJEKTY LOKALNE

Zarząd Województwa Łódzkiego na początku roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Bedlno złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowe - Gmina Bedlno otrzymała trzy dotacje celowej, każda w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie projektów sołeckich.

Pierwsza dotacja celowa obejmuje Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzew, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 8.000,00 zł. Druga dotacja obejmuje wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 9.500,00 zł. Trzecia dotacja obejmuje wykonanie strefy rekreacji przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie,   gdzie wartość całkowita zadania wynosi 7.000,00 zł.

Wysokość udzielonej dotacji w pierwszym przypadku wynosi 62,50% całkowitych kosztów projektu,  w drugim 52,63% całkowitych kosztów projektu, a w trzecim 71,43% całkowitych kosztów projektu.

« Powrót

Gerwazego, Protazego, Sylwii