Aktualności

Twoja nowa szansa -projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Twoja nowa szansa -projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Stowarzyszanie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner)

 

zapraszamy do udziału  projekcie

Twoja nowa szansa”

 

 

współfinansowanego  przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

– są w wieku: 18-29 l.
– zamieszkują na terenie województwa łódzkiego

– posiadają status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

 

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
– indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym;
– indywidualne spotkania z Coachami;.
– wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem;
– 4 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego;
– stypendia szkoleniowe;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;

 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja już trwa, zapraszamy.Chcesz wiedzieć więcej,

zajrzyj na stronę www.stowarzyszenieprorew.pl

lub zadzwoń 577  999  321.

 

 

« Powrót

Bettiny, Konrada, Mirosława