Aktualności

Wokulski Roku 2017

Wokulski Roku 2017

W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza jak co roku przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”.

 

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.  Wnioski o wyróżnienie tytułem mogą składać: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców zgłaszających jedną kandydaturę. 

 

Tytuł i statuetka „Wokulski Roku” przyznawane są w czterech kategoriach: 

  • firmy mikro do 9 osób
  • firmy małe od 10 do 49 osób
  • firmy średnie i duże pow. 50 osób
  • grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne. 

 

Dokumenty przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2018 r. w Sekretariacie Kapituły pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/3. Na wniosku przesłanym pocztą musi widnieć data stempla pocztowego najpóźniej 31.01.2018.

 

Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2017” i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich w dniu 19 lutego 2018r.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

W załączeniu Regulamin konkursu oraz Wniosek + ankieta.

 

 

 

 

WYRÓŻNIENIE i STATUETKĘ WOKULSKI ROKU 2016 

OTRZYMALI

 

 

W kategorii „Firma mikro”

Państwo Anna i Marek Kierlańczyk  – właściciele Centrum Handlowo-Usługowego ARMOT w Skierniewicach

 

W kategorii „Firma mała”

Pan Piotr Dudek – właściciel firmy PED-BRUK  Zakładu Budowlanego w Kolonii Starorawskiej

 

W kategorii „Firma średnia”

Państwo Liliana i Konstanty Marat – właściciele firmyKOMA w Skierniewicach

 

W kategorii „Grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne”

Państwo Krystyna i Jerzy Dominikowscy – właściciele firmy HORTPLANT Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie w Puszczy Mariańskiej.

                                                     

 

Załączniki:

« Powrót

Michaliny, Michała, Piotra