Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

3 / 31

28

28

25

23

20

18

14

12

10

7

5

Selektywna - żółte worki

16

13

13

10

8

5

3 / 31

28

25

23

20

18

Selektywna - niebieskie worki

 

 

13

 

8

 

3

28

 

23

 

18

Selektywna - zielone worki

 

13

 

10

 

5

31

 

25

 

20

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywał się będzie w formie tzw. ”wystawki” 05/03/2018r.

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 25/04/2018, 23/05/2018, 20/06/2018, 18/07/2018, 14/08/2018, 12/09/2018, 10/10/2018.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

« Powrót

Michaliny, Michała, Piotra