Aktualności

Nasze szkoły w Rządowym programie „Aktywna tablica”

Nasze szkoły w Rządowym programie „Aktywna tablica”

19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019 „Aktywna tablica”. Celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Maksymalna kwota wsparcia finansowego, o który mogły wnioskować szkoły podstawowe wynosiła 14 tys. złotych. Wkład własny  pochodzący z budżetu gminy, który był warunkiem pozyskania tak wysokiej dotacji wynosił 3500,00 zł. Trzy spośród naszych szkół podstawowych złożyły do 31 sierpnia wnioski do organu prowadzącego były to:  Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. Każda ze szkół wnioskowała o kwotę 14 tys. złotych. Wniosek zbiorczy   przygotowany przez organ prowadzący został złożony do Kuratorium Oświaty w Łodzi. W dniu 26 września uzyskał on akceptację komisji weryfikacyjnej. Wszystkie trzy szkoły pozyskały środki w łącznej kwocie 42 tysiące złotych plus wkład własny gminy 10500 złotych. Każda za szkół planuje zakup 2 tablic interaktywnych, 2 projektorów multimedialnych i 2 zestawów nagłaśniających. Szkoły już zbierają oferty i planują zakupy. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za  poświęcenie wolnego, wakacyjnego czasu na opracowanie wniosków. Gratulujemy i wierzymy, że zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia efektów dydaktycznych szkół.

 

« Powrót

Bogusława, Gracjana, Laury