Aktualności

Głosowanie - w ramach budżetu obywatelskiego: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583”

Głosowanie - w ramach budżetu obywatelskiego: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583”

 

 

 

 

Bedlno, dnia 27 września 2017r.

URZĄD GMINY BEDLNO

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Pragnę poinformować Państwa, iż Samorząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do realizacji w 2018 roku, w ramach budżetu obywatelskiego, zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583” (KOD ZADANIA - 185).

Zadanie to polegać ma na wykonaniu chodnika z kostki brukowej przy markecie DINO w miejscowości Bedlno po lewej i prawej stronie
w kierunku drogi krajowej nr 92 wraz z przejściem dla pieszych.

 

Jednak realizacja tej inwestycji uzależniona będzie od liczby głosów oddanych na to zadanie w głosowaniu mieszkańców Województwa.

 

Gorąco zachęcam więc wszystkich Państwa do oddawania głosów! Powodzenie realizacji tej inwestycji jest w rękach nas wszystkich i będzie służyć nam wszystkim – Mieszkańcom Gminy Bedlno!

Głosowanie odbywa się w dniach od 1 października 2017r.
do dnia 31 października 2017r. w następujący sposób:

  • Elektronicznie do dnia 31 października 2017r. poprzez stronę internetową  (aktywny link dostępny jest na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl )  

LUB

  • Osobiście do dnia 22 października 2017r poprzez wrzucenie karty do  głosowania do  urny w wyznaczonym punkcie, tj. Starostwo Powiatowe w Kutnie,
    ul. T. Kościuszki 16, górny hol budynku. W punkcie tym będą dostępne również karty do  głosowania.

UWAGA ! Karty do głosowania są dostępne również w Urzędzie Gminy Bedlno, Sekretariat, I piętro, pokój nr 14 lub u Sołtysa.

Zachęcam więc, aby składać wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017r.

LUB

·                Korespondencyjnie do dnia 22 października 2017r. – wysyłając wypełnianą kartę do  głosowania na  adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al.  Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z  dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

UWAGA!

Za  datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do  głosowania do  Urzędu Marszałkowskiego.

WAŻNE:

Głosować można tylko raz i oddać jeden głos!

 

W załączeniu przedstawiam Państwu ulotkę zachęcającą do głosowania, informację o sposobie głosowania oraz wzór karty do głosowania.

 

GORĄCO ZAPRASZAM I ZACHĘCAM
DO GŁOSOWANIA!

 

 

Z poważaniem,

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Załączniki:

« Powrót

Kamila, Karoliny, Roberta