Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH - GRADOBICIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH - GRADOBICIE

 

Bedlno, 10.07.2017r.

 

 

Rolnicy Gminy Bedlno

Informuję, że rolnicy, których uprawy dotknięte zostały klęską gradobicia w 2017 r. mogą składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie wnioski o oszacowanie strat.

Poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o kredyty klęskowe. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o uruchomieniu pomocy finansowej w związku gradobiciem.

Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie I piętro, pokój nr 28 w terminie do dnia 24 lipca 2017r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie I piętro, pokój nr 28 oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

Jednym z załączników do wniosku o oszacowanie szkód jest kserokopia wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 złożonego w ARiMR.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Załączniki:

« Powrót

Danuty, Jana, Janiny