Aktualności

Informacja dla uczestników projektu PL13

Informacja dla Uczestników projektu

„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”

realizowanego przez Powiat Kutnowski w ramach programu

PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 8 marca 2017 roku trwają pogłębione badania profilaktyczne w ramach rozszerzenia projektu.

I etap: Osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa w projekcie zapraszane są obecnie przez Wykonawcę pierwszego etapu badań tj. badań laboratoryjnych do 3 punktów pobrań znajdujących się w:

  1. Kutno, ul. Sowińskiego 1/VI czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do15:00; w soboty czynne w godz. godz. 07:00 do 12:00

(budynek znajduje się naprzeciwko Stadionu Miejskiego Kutno przy ul. Kościuszki);

  1. Kutno, ul. Grunwaldzka 2 (w Przychodni „Medyk”) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 10:00;
  2. Żychlin, ul. Marchlewskiego 5a czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30
    do 12:00.

II etap badań (badania kardiologiczne) odbywa się w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. Kutno, ul. Kościuszki 52 na IV piętrze – w SCANMEDZIE
(tel. 24 357 53 51)

Po badaniach laboratoryjnych Wykonawca zaprasza Uczestników na kolejny etap badań kardiologicznych tj. EKG, echo serca oraz konsultacje kardiologiczną. Po konsultacji wydawany jest komplet wyników badań bądź skierowanie na dalszą diagnostykę (np. próba wysiłkowa, ergospirometria, doppler żył i tętnic kończyn dolnych, doppler tętnic szyjnych, doppler ABillity, konsultacja angiologiczna bądź konsultacja neurologiczna).

Udział w pogłębionych badaniach kardiologicznych kończy się odebraniem od Wykonawcy kompletu wyników przeprowadzonych badań.

 

Zespół Projektu PL13

 

ŚLEDŹ NASZE PROZDROWOTNE DZIAŁANIA NA POWIATOWYM PORTALU ZDROWIA

TUTAJ

 

Przypominamy, że w Starostwie Powiatowym w Kutnie ul. Kościuszki 16, pokój nr 18 nadal trwa rekrutacja Uczestników projektu.

  Więcej o badaniach TUTAJ

Więcej o badaniach TUTAJ

Data Opublikowania: 21/03/2017

Czytaj więcej

II EDYCJA KONKURSU LEW KUTNOWSKI 2017

LEW KUTNOWSKI to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim.

Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm, przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału.


HARMONOGRAM II EDYCJI W ROKU 2017

 

15 MARCA
OGŁOSZENIE KONKURSU
16 MARCA - 15 MAJA
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
do 15 WRZEŚNIA
ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU
do 31 PAŹDZIERNIKA
GALA FINAŁOWA II EDYCJI KONKURSU

 

 

 


Laureatów konkursu uhonoruje Starosta Kutnowski

Nagroda główna - tytuł i statuetka „LEW Kutnowski”

Wyróżnienie - statuetka „Kłos”

Kryteria oceny Kandydatów zawarte są w Regulaminie

Dokumentacja konkursowa:

Obsługę i administrację konkursu prowadzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Rusza II edycja Konkursu Drzewo Pokoleń

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń, który w tym roku odbywa się w ramach IV Łódzkich Senioraliów. Celem konkursu jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk i integracja podmiotów, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

 

Społeczeństwo naszego kraju staje obecnie przed wyzwaniami wynikającymi z dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności. W nadchodzących latach prognozowany jest systematyczny wzrost odsetka liczby osób w wieku 60+ - w 2035 r. ma on wynieść 30%. Starzenie się społeczeństwa wymaga działań obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia. W związku z tym, innowacje polegające na dostarczaniu produktów, usług i rozwiązań przyczyniających się do poprawy warunków i jakości życia seniorów, a także wszelkie inicjatywy w obszarze „healthy ageing”, są dziś niezwykle istotne.

 

Mając na uwadze potrzebę dalszej integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się podjęliśmy decyzję, aby nie tylko kontynuować, ale także rozwijać ideę Konkursu Drzewo Pokoleń. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja spotkała się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem i potwierdziła zapotrzebowanie na organizację tego typu inicjatyw. W tym roku konkurs organizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź i stanowi integralną część Łódzkich Senioraliów.

 

 

 

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „IV Łódzkich Senioraliach” - www.seniorzy.uml.lodz.pl

 

Więcej informacji.

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej

Gabrieli, Marka, Seweryna