Aktualności

Zaproszenie na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich

Bedlno, dn. 20.08.2014r.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców gminy na spotkanie  ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 03 września 2014r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna, parter) w godz. 10:00 – 14:00. Szczegółowe informacje na temat spotkania, zakresu usług świadczonych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zamieszczone są w załączeniu do niniejszego pisma. Spotkanie to ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Wzór formularza zgłoszenia na konsultacje zamieszczony jest w załączniku do pisma, jest możliwy do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14, I piętro) oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl .

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Bedlnie  (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem www.bedlno.pl .

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania  z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 22/08/2014

Czytaj więcej

Konkurs „Grant na lepszy start”

Centrum OPUS zaprasza młode organizacje pozarządowe (do 18 miesięcy od rejestracji w KRS i budżetem nie przekraczającym 25 tys. rocznie) oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu Miasta Kutno i powiatu kutnowskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Grant na lepszy start” .

Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 16.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną szczegółowe zasady przyznawania mikrodotacji, przedstawiona zostanie dokumentacja (regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie)  niezbędna do ubiegania się o środki finansowe.

Kontakt: 502  570  822 ; aolejniczak@opus.org.pl

 

 

Data Opublikowania: 14/08/2014

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 02/08/2014

Czytaj więcej

ZŁOTE GODY

W dniu 2 lipca 2014 roku o godz.11:00 w sali ślubów Urzędu Gminy Bedlno odbyła się uroczystość wręczenia medali dla par, które wspólnie przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Dostojni Jubilaci to: Krystyna i Stanisław Morawscy, Janina i Leszek Gandziarkowie, Anna i Witold Ługowscy, Alicja i Maciej Łukaszczykowie, Helena i Jan Rzymscy, Stanisława i Jan Baranowscy, Henryka i Julian Kowalscy, Kazimiera i Eugeniusz Miziołek. Uroczystość, tak jak ponad 50 lat temu rozpoczęto Marszem Mendelsona, po którym Wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach skierował w swoim przemówieniu ciepłe słowa do Jubilatów. Kolejnym elementem spotkania było wręczenie odznaczeń przez Wójta Gminy Bedlno Krzysztofa Kołacha w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po wręczeniu medali i pamiątkowych dyplomów wzniesiono toast lampką szampana i tradycyjnym „sto lat”, po czym wszyscy zasiedli do stołu ze słodkościami. Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli wziąć udział w uroczystości.

 

Gratulujemy parom tak pięknego jubileuszu i życzymy dalszego trwania w związku w pełnym zdrowiu.

 

INFORMACJA Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku co najmniej 50 lat.Pary małżeńskie mieszkające na terenie Gminy Bedlno, które brały ślub poza terenem przynależnym do Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie w celu otrzymania medalu za 50- lecie pożycia małżeńskiego zobowiązane są złożyć do USC w Bedlnie wniosek wraz z aktualnym odpisem aktu małżeństwa z USC, w którym zawarte było małżeństwo.

 

Data Opublikowania: 01/08/2014

Czytaj więcej

Zbiórka zużytych baterii

 

Każda bateria zawiera toksyczne związki szkodliwe dla ludzi i środowiska. Ze skorodowanych baterii uwalniane są metale ciężkie oraz kwasy, które przenikają do ziemi i wód gruntowych. Zużyte baterie nie mogą więc trafić do kosza na śmieci z innymi odpadami!

Data Opublikowania: 18/07/2014

Czytaj więcej

Błażeja, Margerity, Saturnina