Aktualności

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo”

dla rolników

 

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%.  Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

·                budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności,

·                kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,

·                kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu

środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.

                      Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za:

·                stopień innowacyjności operacji (5 pkt)

·                wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 

·                inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

·                uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)

·                przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),

·                poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 - 4 pkt),

·                prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728  405  593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/

 

Data Opublikowania: 20/10/2016

Czytaj więcej

Służba Celna ostrzega

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl

 

Data Opublikowania: 10/10/2016

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie - Mobilny Punk Informacyjny o Funduszach Europejskich

Bedlno, dn. 28 września 2016 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy na spotkanie   ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 7 października 2016r. (tj. piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie w godz. 12:30 – 15:00.   Spotkanie ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji.

Osoby zainteresowane mają możliwość umówienia godziny wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu pod numerem telefonu: 46  837 52 67 lub wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail LPILowicz@lodzkie.pl.

 

Szczegółowe informacje o spotkaniu uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy
Bedlno (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej pod adresem www.bedlno.pl .

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

 

      WÓJT GMINY BEDLNO

      /-/mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 04/10/2016

Czytaj więcej

Haliszki, Lody, Przybysłšwa