Aktualności

"Ponowny start zawodowy"

O.K. Centrum Języków Obcych zaprasza do udziału w projekcie "Ponowny start zawodowy". Jego celem jest podjęcie/utrzymanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez 70 osób z województwa łódzkiego pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
projektyokcjo.pl/ponowny-start-zawodowy

Data Opublikowania: 25/08/2016

Czytaj więcej

IX Europejskie Forum Gospodarcze

Zaproszenie

 

Szanowni Państwo

W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz własnym mam zaszczyt zaprosić na IX Europejskie Forum Gospodarcze,które odbędzie się w Łodzi w dniach 14-15 listopada 2016 roku.

Europejskie Forum Gospodarcze jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. To dwudniowe wydarzenie integruje regionalne i europejskie środowiska gospodarcze poprzez stworzenie platformy dialogu sprzyjającej nawiązaniu nowych oraz umocnieniu już istniejących relacji biznesowych.

Nadrzędnym celem tegorocznej edycji Forum jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP, dzięki czemu wydarzenie wpisuje się w działania wspierające rozwój systemu informacji gospodarczej Województwa i tym samym zwiększa rangę gospodarczą regionu łódzkiego.

Poprzednia, ósma edycja Forum przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności marki Europejskiego Forum Gospodarczego. W ciągu dwóch dni obrad obfitujących w liczne panele i sesje, gościliśmy ponad dwa tysiące przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych, samorządowych, otoczenia biznesu i nauki, w tym gości specjalnych takich jak m.in. Pana Prezydenta Lecha Wałęsę i Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Wierzę, że udział w tegorocznych obradach będzie ciekawym i inspirującym doświadczeniem integrującym środowiska biznesowe, naukowe i samorządowe.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego

Witold Stępień

Data Opublikowania: 25/08/2016

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na Dożynki w Gminie Bedlno 21 sierpnia 2016

Wójt Gminy Bedlno, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie serdecznie zapraszają na dożynki w Gminie Bedlno, które odbędą się 21 sierpnia na boisku w Wojszycach.

 

 

Data Opublikowania: 17/08/2016

Czytaj więcej

Wybieramy Królową Mleka 2017

1 SIERPNIA BR, RUSZA CZWARTA JUŻ EDYCJA KONKURSU KRÓLOWA MLEKA

Do zdobycia są ponownie aż trzy korony! Podobnie bowiem jak w latach poprzednich, wybieramy  obok Królowej także dwie Księżniczki Mleka.
Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba zaproszeń dla Królowej do udziału w różnych wydarzeniach rośnie w tak szybkim tempie, że zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia.

Pierwsza polska Królowa Mleka została wybrana jesienią 2013 roku i rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2014. Od maja 2015 roku organizatorem Projektu jest  powołana w tym czasie Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS.

Królowa Mleka – podobnie jak i dwie Księżniczki – jest ambasadorką zdrowego stylu odżywiania się w oparciu o naturalne produkty nabiałowe, reprezentuje także branżę mleczarską. Promuje wiedzę o walorach odżywczych mleka i jego przetworów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, gdzie nawyki żywieniowe dopiero są kształtowane. Królowa Mleka to osoba młoda, dobrze wykształcona, świadoma pozytywnego wpływu zdrowych, jak najbardziej w naturalny sposób wytworzonych produktów spożywczych..

Poszczególne kadencje Królowej i Księżniczek to szereg konkursów i pokazów szkolnych organizowanych w różnych miejscach Polski, w czasie których dzieci zdobywają wiedzę, biorą udział w konkursach tematycznych a najlepsi otrzymują ciekawe nagrody. Wśród konkursów największym powodzeniem cieszy się wzbudzający wiele emocji i radości konkurs dojenia, który odbywa się przy użyciu specjalnie zaprojektowanych na jego potrzeby stołach.

Królowa Mleka uczestniczyła także w wydarzeniach plenerowych związanych z branżą
mleczarską, uruchamiając tam specjalną strefę „Świat Królowej Mleka”, która w ciągu 5 godzin otwarcia zapewnia rozrywkę 400 dzieciom.

W czerwcu br. Królowa mleka bieżącej kadencji, Agnieszka Zaborska miała zaszczyt obchodzić sygnowany przez ONZ FAO 16 Światowy Dzień Mleka w Sejmie RP częstując z tej okazji zgromadzonych na Komisji Rolnictwa posłów i członków rządu szklanką mleka.

Komplet informacji na temat zasad organizacji konkursu, regulamin i
harmonogram wyborów znajduje się na stronie:     www.krolowamleka.pl

 

 

Data Opublikowania: 17/08/2016

Czytaj więcej

Prezes KRUS apeluje do rolników

W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, które są związane z okresem żniw, prezes zarządu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach BHP w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.

Data Opublikowania: 05/08/2016

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii