Aktualności

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

O czym należy pamiętać nad wodą?

Unikajmy niestrzeżonych kąpielisk i akwenów, na których obowiązuje zakaz pływania. Wybierajmy strzeżone kąpieliska, gdzie nad bezpieczeństwem naszym i naszych dzieci czuwa dodatkowo ratownik.

Pod żadnym pozorem nie wolno pływać po alkoholu i narkotykach. Pamiętajmy również, by nie wskakiwać do wody rozgrzanym – różnica temperatur może wywołać szok termiczny. Nie kąpmy się w wodzie, której temperatura nie przekracza 14 stopni Celsjusza.

Podchodźmy do wody z ostrożnością – nie przeceniajmy swoich umiejętności. Na otwarte wody wypływajmy tylko z asekuracją. Pływanie daleko od brzegów i po zapadnięciu zmroku mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Nie skaczmy – w szczególności na główkę – do nieznanej i zbyt płytkiej wody. W rzece pływajmy zawsze zgodnie z prądem, a nie pod prąd.

Data Opublikowania: 26/06/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenia - powiat kutnowski

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

 
 

Data Opublikowania: 25/06/2019

Czytaj więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku

 

Informuję, że zgodnie z Umową nr 43/OZ/D/2019 zawartą dn. 12 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i   unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 38650,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 42945,80 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 139,232 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 19/06/2019

Czytaj więcej

Cypriana, Emanueli, Władysława