Aktualności

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY"

Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  • Ekobelfer - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  • Ekoszkoła - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze.
Terminarz VII edycji Konkursu "EKOBELFRY":
  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 1 października 2018 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 23 listopada 2018 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2018 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 77 500,00 zł.

Więcej infomacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

Do pobrania:

Data Opublikowania: 20/06/2018

Czytaj więcej

Twoja nowa szansa -projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Stowarzyszanie PROREW (lider) i FEUER Sp. z o.o. (partner)

 

zapraszamy do udziału  projekcie

Twoja nowa szansa”

 

 

współfinansowanego  przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

– są w wieku: 18-29 l.
– zamieszkują na terenie województwa łódzkiego

– posiadają status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

 

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
– indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym;
– indywidualne spotkania z Coachami;.
– wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem;
– 4 miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego;
– stypendia szkoleniowe;
– indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;

 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!!

Rekrutacja już trwa, zapraszamy.Chcesz wiedzieć więcej,

zajrzyj na stronę www.stowarzyszenieprorew.pl

lub zadzwoń 577  999  321.

 

 

Data Opublikowania: 05/06/2018

Czytaj więcej

Konkurs na najlepsze materiały promujące region łódzki "Piękne, bo łódzkie 2018"

UWAGA! Startuje całkiem nowy konkurs na promocję naszego regionu - KONKURS NA NAJLEPSZE MATERIAŁY PROMUJĄCE OFERTĘ LUB PRODUKT TURYSTYCZNY MIAST I GMIN REGIONU ŁÓDZKIEGO "PIĘKNE, BO ŁÓDZKIE 2018"

Zapraszamy zarówno jednostki wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, jak i prywatnych przedsiębiorców, lokalne grupy działania oraz wszelkie podmioty zainteresowane promocją turystyki na terenie województwa łódzkiego.

Szczegóły, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy – w załączniku.

Do pobrania

Data Opublikowania: 05/06/2018

Czytaj więcej

Bogny, Rafaeli, Rafała