Aktualności

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Bedlno na dzień 24 czerwca 2016 roku ( tj. piątek ) godz. 9:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446).

zwołuję     X     Sesję  Rady    Gminy    Bedlno

na  dzień  24  czerwca  2016  roku  ( tj.  piątek )    godz.   9:00

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie

z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Informacja o działalności Wójta Gminy Bedlno za 2015 rok.

4.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacja o stanie mienia JST.

5.      Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno wydanej w dniu 10 czerwca 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Bedlno za 2015 rok w odniesieniu do przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacji o stanie mienia JST.

6.      Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2015 rok.

7.      Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno w sprawie absolutorium za 2015 rok.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. za 2015 rok,

c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2015 rok,

d) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych  w  2016  roku  oraz    zmiany  Uchwały  Nr VIII/66/2015  Rady  Gminy  Bedlno  z  dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok,

e)  zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019,

f) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno,

g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

i)  rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Makowskiej zam. Antoniew 11  z dnia 22.03.2016 roku,  

  j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych w obrębie Bedlno Kamieniec,         

k) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych.                                                                                                

9.      Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2015 dla Gminy Bedlno.

10. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Bedlno.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                      Marian Dysierowicz

Data Opublikowania: 16/06/2016

Czytaj więcej

Zapraszamy na Seminarium "Doing Business with Canada"

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Gminy Bedlno,

  W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam na seminarium organizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Ambasadę Kanady w Polsce na temat intensyfikacji i wspierania polskich przedsiębiorców w zakresie eksportu na rynek kanadyjski. Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy o specyfice rynku kanadyjskiego oraz formach wsparcia dla przedsiębiorców. Dodatkowo eksperci, a jednocześnie praktycy, zaprezentują kompleksowe rozwiązania w zakresie wprowadzenia produktów oraz usług na rynek Kanady.

Jestem przekonany, że udział w wydarzeniu dostarczy Państwu wielu przydatnych informacji, pozwoli na wymianę doświadczeń w gronie obecnych i potencjalnych eksporterów, a także stanie się impulsem do nawiązania cennych kontaktów w sferze biznesowej.


Seminarium odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016r. o godz. 9:00
w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 czerwca 2016r.

 

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy przekazuję w załączniku
do niniejszego zaproszenia.

 

 

 

Z poważaniem,

/-/ mgr. inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 16/06/2016

Czytaj więcej

VIII Piknik Funduszy Europejskich

Wielkimi krokami zbliżamy się do  VIII Pikniku Funduszy Europejskich. To  największy w  regionie event poświęcony Funduszom Europejskim. Bądźmy tam razem, pokażmy, jak wspólnie zmieniamy łódzkie.

Zapowiada się wyjątkowy VIII Piknik Funduszy Europejskich. Już 3 lipca zapraszamy na Stary Rynek w Pabianicach. Wstęp wolny. Zobaczycie, co to znaczy dobra zabawa!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotował mnóstwo atrakcji. A wszystko po to, aby przekonać Was, że Fundusze Europejskie to nie fikcja i wszyscy możemy z nich skorzystać. Piknik Funduszy Europejskich to nasz coroczny sztandarowy event, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie.

O tym, co się wydarzy 3 lipca opowiedzieli już we wtorek (7 czerwca) na Starym Rynku w Pabianicach Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Pabianic i Krzysztof Habura – Starosta Pabianicki.  

W tym roku bawimy się w rytmie disco – gwiazdami wieczoru będą zespoły Weekend, Top One i Exaited & Maciej Smoliński. O dobry humor zadbają Kabaret Skeczów Męczących i Kabaret Młodych Panów.

Nie czekajcie jednak do wieczora. Już od 12.30 zapraszamy do:

 • strefy dla dzieci i eksperymentarium na wspólne gry i zabawy;
 • strefy metamorfoz, gdzie zmienimy Wasze fryzury, zafundujemy modny makijaż oraz uwiecznimy te zmiany na pamiątkowym zdjęciu;
 • food strefy, gdzie poczęstujemy Was regionalną potrawą oraz kaszanką i kiełbasą.

Imprezę zakończymy pokazem mappingu 3D, który z pewnością Was zaskoczy. Oprócz dobrej zabawy, dowiecie się wszystkiego o Funduszach Europejskich w punktach informacyjnych i poznacie beneficjentów, którzy już skorzystali z dofinansowania. Podczas licznych konkursów będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie funduszy, ale też wygrać przy tym ciekawe nagrody. Zainteresowani?  Czekamy na Was 3 lipca w Pabianicach.

Razem zmieniajmy Łódzkie!

pdfProgram VIII Pikniku Funduszy Europejskich605.73 KB

Data Opublikowania: 15/06/2016

Czytaj więcej

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych.”

Spotkania informacyjne odbędą się w dniu 1 czerwca 2016 r.
w godz. 10:00 – 13:00 (rejestracja od godz. 9:45) w następujących miejscowościach:

 • Łódź; Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro;
 • Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16a – parter;
 • Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
 • Łowicz; Sala Medialna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 ― parter;
 • Sieradz; Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 – II piętro

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla Kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby związane z organizacjami pozarządowymi.

Program spotkań

 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich.
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach:
          - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
          - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
          - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
          - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Dobre praktyki – organizacja pozarządowa z dotacją.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Data Opublikowania: 30/05/2016

Czytaj więcej

Arnolda, Emiliany, Lucyny