Aktualności

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Bedlno - 30 września 2016 roku godz. 10:00

 

 

 

 

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie

    z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.   

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

        a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie  dochodów i wydatków  budżetowych  w  2016  roku  oraz    zmiany  Uchwały  Nr VIII/66/2015  Rady  Gminy  Bedlno  z  dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok, 

        b)  zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019, 

        c) zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno na Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno i nadania Statutu. 

        d) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bedlno.

        e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Bedlno, obręb geodezyjny Bedlno Kamieniec.

        f)  rozpatrzenia skargi Państwa Izabeli i Bogdana Morga, zam. Plecka Dąbrowa  22.

4. Przedstawienie sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Bedlno  za I półrocze 2016 roku  wraz z opinią RIO  o tym sprawozdaniu.

5.  Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Bedlno.

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Sprawy różne.

8.  Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                      Marian Dysierowicz

 

 

Data Opublikowania: 27/09/2016

Czytaj więcej

OTWARCIE SIŁOWNI NA SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE W RAMACH PROJEKTU - „ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH – ZADBAJ O ZDROWIE”

Bedlno, dnia 15 września 2016r.

 

OTWARCIE SIŁOWNI

 

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

W ramach realizacji działań projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” 15 września na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie została uroczyście otwarta siłownia wewnętrzna. Sprzęt stanowiący wyposażenie siłowni został zakupiony w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” realizowanego w ramach dofinansowania pochodzącego
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa. Przekazany przez powiat kutnowski w ramach użyczenia sprzęt tworzy w każdej gminie powiatu Powiatowe Centra Aktywności Fizycznej w ramach Programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Na otwarciu obecni byli: Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego – Pan Artur Gierula, Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego – Pan Marek Jankowski, Kierownik Projektu – Pani Anna Konwerska, Specjalista ds. Projektu – Pani Joanna Bronowska, którzy przekazali siłownię Wójtowi Gminy Bedlno – Panu Krzysztofowi Kołachowi, który symbolicznym przecięciem wstęgi dokonał oficjalnego otwarcia siłowni.

Wszystkich obecnych częstowano produktami zdrowej żywności przygotowanymi przez Panie – Mieszkanki Gminy Bedlno, które aktywnie reprezentowały Gminę Bedlno i brały udział w Piknikach zdrowotnych oraz w konkursach kulinarnych, odbywających się w ramach projektu.

W otwarciu siłowni uczestniczył także Prezes Gminnego Klubu Sportowego w Bedlnie – Pan Kamil Gałązka, który wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie zaprezentował sposób wykonywania ćwiczeń na sprzętach.

Wśród przekazanego sprzętu znalazły się następujące urządzenia: dwa atlasy, dwie bieżnie elektryczne, cztery rowery magnetyczne, trzy orbit reki, cztery step pery z kolumną i twisterem, dwa wioślarze, dziewięć piłek gimnastycznych, dziesięć skakanek i stepów, pięć ekspanderów, gumy i zestawy hantli do ćwiczeń.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy Bedlno do bezpłatnego korzystania ze sprzętu znajdującego się w Centrum Aktywności Fizycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 20:00.

 

 

Data Opublikowania: 26/09/2016

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie z delegacją gospodarczą z Bawarii.

Bedlno, dnia 07 września 2016r.

 

 

 

SG.0341.11.2016

Szanowni Przedsiębiorcy,

 

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z terenu Gminy Bedlno do udziału w polsko-bawarskich rozmowach branżowych.

W dniach 3-4 października 2016 roku będzie gościć w Polsce delegacja gospodarcza z Bawarii pod przewodnictwem Minister Gospodarki, Mediów, Energii i Technologii, Pani Ilse Aigner. Delegacja odwiedzi Warszawę i Łódź. W obydwu miastach zostaną zorganizowane polsko bawarskie rozmowy branżowe.

Dla firm polskich udział w tych rozmowach jest bezpłatny. W załączeniu zamieszczone są profile bawarskich uczestników rozmów. W przypadku zainteresowania udziałem w rozmowach bardzo proszę wypełnić i odesłać kartę zgłoszeniową ze wskazaniem interesujących Państwa bawarskich firm. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest otrzymanie potwierdzenia od Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Koordynator Projektu:

Pani Anna Grzelak, tel. +48 22 53 10  514, e-mail: agrzelak@ahk.pl.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych udziałem w spotkaniach.

 

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

/-/mgr inż. Krzysztof Kołach
 

 

Załączniki:

 

Data Opublikowania: 09/09/2016

Czytaj więcej

Dotacje na rozpoczęcie działaności gospodarczej

W związku z niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników realizator projektu ,,Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości” przewiduje dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych, które będą przyjmowane do dnia 14 września 2016 r.

Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia naboru w przypadku otrzymania odpowiedniej liczby formularzy zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji.

 

Data Opublikowania: 08/09/2016

Czytaj więcej

"Każdy Dorosły Polak Mówi po Angielsku"

Informacje o zapisach dostępne są na stronie:

http://www.wkdk.pl/c/wg5

Akcja organizowana jest w ramach projektu "Każdy Dorosły Polak Mówi po Angielsku".
Projekt realizuje Fundacja Petrus oraz Warszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Data Opublikowania: 08/09/2016

Czytaj więcej

Michaliny, Michała, Rafała