Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, 22.06.2018r.


 

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno zawiadamiam o wszczęciu w dn. 22.06.2018r. procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, warzywa, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty) następujących upraw: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

 

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 13 lipca 2018r.


 

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Załączniki:

Data Opublikowania: 02/07/2018

Czytaj więcej

Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na szkolenia organizowane dla beneficjentów i  potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

 

  Poniżej tematyka szkoleń z  linkiem do ogłoszenia o  szkoleniu

 

1. Szkolenie z  pomocy publicznej i  pomocy de minimis dla przedsiębiorców – 3 lipca  

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2664-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-zaawansowany-dla-przedsiebiorcow;   

https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1621119328017176/?type=3

 

2. Szkolenie z  pomocy publicznej i  pomocy de minimis dla organizacji pozarządowych – 13 lipca

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2665-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-zaawansowany-dla-organizacji-pozarzadowych

 

3. Szkolnie z  konstrukcji budżetu w  projektach EFS – termin 9 lipca

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2675-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy-9-lipca-2018

 

4. Szkolnie z  konstrukcji budżetu w  projektach EFS –   termin 10 lipca

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2676-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy-10-lipca-2018

 

5. Szkolenie z  analizy ekonomiczno- finansowej w  projektach EFRR –   termin 11 lipca

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2671-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-analiza-ekonomiczna-i-finansowa-w-studium-wykonalnosci-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-na-2018-r-11-lipca-2018

 

6. Szkolenie z  analizy ekonomiczno- finansowej w  projektach EFRR –   termin 12 lipca

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2673-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-analiza-ekonomiczna-i-finansowa-w-studium-wykonalnosci-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-na-2018-r-12-lipca-2018

Data Opublikowania: 02/07/2018

Czytaj więcej

PROGRAM DOBRY START - 300 zł dla ucznia

W ramach rządowego „ Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł .

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole , aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne , uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Należy zaznaczyć, że szkoła – oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum,  szkołę ponadpodstawową, i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych , szkołę artystyczną w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki , a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia droga tradycyjną ( w formie papierowej).

Ważne : Wniosek należy złożyć do 30 listopada   danego roku .

Aby otrzymać wsparcie , należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka , ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy , osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek   należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Należy zaznaczyć  ,że 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka ) w szkole lub przedszkolu. 

Świadczenie dobry start nie  podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Wzór wniosku

Pliki do pobrania

Data Opublikowania: 29/06/2018

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne pn. "Fundusze Europejskie na szkolenia"

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na szkolenia”, które odbędzie się dnia 9 lipca 2018 r., w godzinach 12:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.

 

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2626-spotkanie-informacyjne-pn-fundusze-europejskie-na-szkolenia pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 6 lipca br. do godz. 12:00.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Pozdrawiam,
 
Aneta Czajka

Inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 52 67, 46 837 72 29
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPILowicz@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/themes/html/rpominimal/szablonmaila/Lodzkie.png

Data Opublikowania: 27/06/2018

Czytaj więcej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

 

19 czerwca 2018 r.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi.  Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

·                jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL.  Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

·                szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi.  Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

Kontakt dla mediów:
Wydział Komunikacji

media@mc.gov.pl

tel. kom.: 694 444  486

tel.: +48 22  556 84 70

 

Data Opublikowania: 27/06/2018

Czytaj więcej

Kamila, Karoliny, Roberta