Aktualności

Oszust dzwoni po domach i podszywa się pod ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują spotkanie w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE.

 

Choć nie mamy sygnału, by w województwie łódzkim zdarzyła się taka sytuacja, to ostrzegamy, bo na terenie woj. kujawsko-pomorskiego pojawił się nowy sposób na oszustwa.

 

Do klientów Zakładu telefonują osoby podszywające się pod pracowników ZUS. Proponują oni zorganizowanie spotkania w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE. ZUS ostrzega: nie dzwonimy i nie odwiedzamy klientów w domach, tym bardziej w sprawie dziedziczenia składek emerytalnych. Wszyscy zainteresowani sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym zasadami dziedziczenia składek, mogą korzystać z bezpłatnych porad Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio na salach obsługi, bądź za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: (22) 560 16 00.

 

Pamiętajmy, że ZUS sprawy z klientami załatwia listownie lub w placówkach Zakładu,
a także poprzez uwierzytelniony profil na Platformie Usług Elektronicznych. Osobiste odwiedzenie klientów przez pracowników ZUS w ich domach jest wyjątkowo rzadkie. Dotyczy sytuacji, gdy przeprowadzana jest kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich lub kontroli płatnika składek, którego siedziba firmy jest jednocześnie miejscem jego zamieszkania.

 

To nie pierwszy w tym roku przypadek próby oszustwa „na pracownika ZUS”. W związku tymi przypadkami Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o daleko idącą ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia tego typu spotkań. Podawane podczas takich spotkań dane osobowe mogą zostać wykorzystane na niekorzyść klientów ZUS.

 

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00.

 

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 04/12/2017

Czytaj więcej

WTORKI Z JPK

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie uprzejmie informuje, że w miesiącu grudniu 2017 r. będą kontynuowane szkolenia dla mikroprzedsiębiorców w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu – Kutno, ul. Troczewskiego 12, w każdy wtorek grudnia 2017 r. (5.12, 12.12 i 19.12) o godz. 11:00, sala konferencyjna IV p.

 

W trakcie szkolenia m.in. pokażemy, jak utworzyć i wysłać prawidłowy JPK_VAT, korzystając z  narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu przed wyznaczonym terminem:

-                pocztą elektroniczną:      us1005@ld.mofnet.gov.pl

-                telefonicznie:                              24  355 62 10 lub 24  355 61 04, 24  355 62 05, 24  355 62 11

-                osobiście na stanowiskach Sali Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Kutnie.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

Franciszek Boguszewski

 

RENATA CINARSKA

Kierownik Działu

Dział Obsługi Bezpośredniej

Urząd Skarbowy w Kutnie

HTTP://zalacznik.wp.pl/d676/ATT00060.gif?p=1.2&t=IMAGE&st=GIF&ct=QkFTRTY0&wid=45639&POD=1&type=&zalf=Nowe&tsn=151213586930410097&sid=68ba7016546320b7a6c867ec01650214

Troczewskiego 12

99-300 Kutno

 

centrala: (24) 35-56-100, 35-56-104

wewnętrzny: 210

 

e-mail: renata.cinarska@ld.mofnet.gov.pl

 

www.lodzkie.kas.gov.pl

 

Data Opublikowania: 01/12/2017

Czytaj więcej

Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

  Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

 

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy - niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy (Nigdy nie korzystałem z usług Banków - czy również powinienem zastrzec utracone dokumenty?).

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informujemy o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Projekt wspiera  Policja. Patronat objęły:  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  oraz  Federacja Konsumentów.

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

Główne hasła Kampanii:

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!

CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:  WWW.ZASTRZEGAM.PL  oraz  WWW.DOKUMENTYZASTRZEŻONE.PL 

SYSTEM ZASTRZEGANIA KART:

48 828 828 828

Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Data Opublikowania: 29/11/2017

Czytaj więcej

99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Program:

  - słowo wstępne księdza Prałata Bolesława Kuśmirka 
  - przemówienie Wójta Gminy - Pana Krzysztofa Kołacha
  - montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów 
        ze Szkoły Podstawowej  w Pniewie
  - Msza Św. w Intencji Ojczyzny

Data Opublikowania: 08/11/2017

Czytaj więcej

Nasze szkoły w Rządowym programie „Aktywna tablica”

19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019 „Aktywna tablica”. Celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Maksymalna kwota wsparcia finansowego, o który mogły wnioskować szkoły podstawowe wynosiła 14 tys. złotych. Wkład własny  pochodzący z budżetu gminy, który był warunkiem pozyskania tak wysokiej dotacji wynosił 3500,00 zł. Trzy spośród naszych szkół podstawowych złożyły do 31 sierpnia wnioski do organu prowadzącego były to:  Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. Każda ze szkół wnioskowała o kwotę 14 tys. złotych. Wniosek zbiorczy   przygotowany przez organ prowadzący został złożony do Kuratorium Oświaty w Łodzi. W dniu 26 września uzyskał on akceptację komisji weryfikacyjnej. Wszystkie trzy szkoły pozyskały środki w łącznej kwocie 42 tysiące złotych plus wkład własny gminy 10500 złotych. Każda za szkół planuje zakup 2 tablic interaktywnych, 2 projektorów multimedialnych i 2 zestawów nagłaśniających. Szkoły już zbierają oferty i planują zakupy. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za  poświęcenie wolnego, wakacyjnego czasu na opracowanie wniosków. Gratulujemy i wierzymy, że zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia efektów dydaktycznych szkół.

 

Data Opublikowania: 08/11/2017

Czytaj więcej

Biny, Damazego, Waldemara