Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

Bedlno, dn. 20 sierpnia 2015 r.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z nagminnym zaorywaniem rowów i niszczeniem poboczy dróg pragnę zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych.

Urząd Gminy w Bedlnie zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z dnia 31.03.2015 r.) „zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego”.

Pragnę Państwa poinformować, że w przypadku stwierdzenia podobnych przypadków będziemy wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury, po braku reakcji ze strony osoby, która dopuściła w/w czynów w pasie drogowym, nieprawidłowości te zostaną usunięte na koszt rolnika. Pragnę podkreślić, że świadome zaorywanie poboczy dróg jest wykroczeniem, za które można ponieść konsekwencje. Mowa jest o tym w art. 100 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2015.1094 z dnia 04.08.2015 r.), kto „zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną - podlega karze grzywny albo karze nagany”. Jakiekolwiek prace w pasie drogowym i ingerencja w niego bez uzyskania stosownej decyzji lub uzgodnienia może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz nakazem przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.


 


 

Data Opublikowania: 27/08/2015

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców Gminy Bedlno - dowóz uczniów do szkół.

 

Bedlno, dn. 21 sierpnia 2015 r.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

Szanowni Państwo,

 

Po przeprowadzonym postępowaniu (zapytanie ofertowe) Gmina Bedlno wyłoniła firmę, która od 01 września 2015 r. będzie realizowała bezpłatny dowóz do szkół dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Przystanki pozostają bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Usługi dowozu realizować będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca.

Dodatkowo dla zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostaną uruchomione dwie dodatkowe linie komunikacyjne Bedlno – Teodorów – Bedlno oraz Bedlno – Kolonia Orłów – Bedlno. W tym przypadku koszty ponosić będą zainteresowani tymi przewozami mieszkańcy Gminy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Rozkład jazdy na tych liniach pokazany jest niżej.

  Nazwa linii: Bedlno – Teodorów – Bedlno

 

 

Autobusy na tych liniach będą zabierać zainteresowanych mieszkańców i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i dojeżdżać do Bedlna. W Bedlnie będzie istniała możliwość skorzystania z usług kolejnego przewoźnika. Na chwilę obecną usługę przewozu na trasie Bedlno – Kutno i Bedlno – Żychlin świadczą: PKS Kutno, Sand – Bus, Marqus. W ramach zakupionego biletu zainteresowani mieszkańcy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli również możliwość powrotu z Bedlna w godzinach popołudniowych zgodnie z w/w rozkładem. Odjazd z Bedlna następować będzie o godzinie 16:00.

Na przejazd liniami organizowanymi przez PKS Łęczyca zainteresowani mieszkańcy i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą chcieli dojechać do Kutna lub Żychlina będą mieli obowiązek wykupienia biletów (jednorazowych lub też miesięcznych). Zakup biletów i rozliczenie dokonywane będą bezpośrednio z przewoźnikiem tj. PKS Łęczyca, a zainteresowaną osobą. Bilety jednorazowe nabyć będzie można u kierowcy autobusu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą chcieli skorzystać z biletu miesięcznego muszą wykonać następujące czynności: uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który chce nabyć bilet miesięczny wysyła wiadomość e-mail ze swoimi danymi oraz z numerem legitymacji szkolnej (dane te są niezbędne do wydania tzw. m- karty i wydania biletu miesięcznego). Wydrukowany bilet miesięczny i m- karta będą do odebrania u kierowcy autobusu na danej linii, po dokonaniu płatności za bilet. Na kolejne miesiące, bilet będzie można przedłużyć bezpośrednio u kierowcy autobusu, bez konieczności przesyłania ponownie danych osobowych. Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zobowiązani będą podać numer legitymacji z gimnazjum. W przypadku braku takiej legitymacji, należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status, że jest się uczniem. Zgodnie z informacją otrzymaną z PKS Łęczyca pragniemy Państwa poinformować o cenach biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na w/w linie komunikacyjne:

 1. Linia: Bedlno – Teodorów – Bedlno

  Lp.

  Miejsce zamieszkania ucznia - przystanek

  Cena biletu

  1

  Dębowa Góra, OSP

  50,00 zł

  2

  Dębowa Góra nr 42

  50,00 zł

  3

  Stary Franciszków

  50,00 zł

  4

  Tomczyce

  50,00 zł

  5

  Wilkęsy

  50,00 zł

  6

  Plecka Dąbrowa Wolność I

  40,00 zł

  7

  Kujawki

  40,00 zł

  8

  Ernestynów

  40,00 zł

  9

  Teodorów, gm. Bedlno

  40,00 zł

  10

  Załusin nr 13B

  40,00 zł

  11

  Załusin skrzyżowanie

  40,00 zł

  12

  Garbów, skrzyżowanie

  30,00 zł

  13

  Stradzew, sklep

  30,00 zł

  14

  Julianów, gm. Bedlno

  30,00 zł

  15

  Odolin

  30,00 zł

  16

  Zleszyn skrzyżowanie

  30,00 zł

  17

  Bedlno

   

  2. Linia: Bedlno – Wola Kałkowa – Bedlno

 

Lp.

Miejsce zamieszkania ucznia - przystanek

Cena biletu

1

Wola Kałkowa

50,00 zł

2

Gosławice, skrzyżowanie

50,00 zł

3

Dąbrówka, gm. Bedlno

50,00 zł

4

Kolonia Orłów

40,00 zł

5

Orłów – Parcela

40,00 zł

6

Mirosławice

40,00 zł

7

Szewce Nadolne

30,00 zł

8

Szewce Górne

30,00 zł

9

Bedlno

 

 

Osoby zainteresowane zakupem biletów miesięcznych na opisanych wyżej liniach komunikacyjnych mogą wysłać informacje na adres e-mail: przewozypks@op.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonu: 24 721 82 28.

Dla zainteresowanych Państwa podajemy niżej numery kontaktowe do przewoźników świadczących usługę na trasie Bedlno – Kutno i Bedlno – Żychlin:

1. SAND-BUS
99-300 Kutno, Wierzbie 2E

Biuro firmy czynne:
Pn-Wt: 10:00-18:00
Śr-Pt: 8:00-16:00

ul. Wyszyńskiego 11, p.105, 99-300 Kutno

(+48) 508 507 500 Rozkłady jazdy

sandbus@sandbus.pl

www.sandbus.pl

2. MARQS Ewelina i Marek Flejszman
ul. Sienkiewicza 31
99-100 Łęczyca
Biuro czynne:
Pon - Pt  08:00 - 16:00
Sob  08:00 - 13:00
Informacja:
tel. 796 987 177
Adres e-mail:
marqsautokary@wp.pl

3. PKS Kutno

Informacja :

tel: (24) 254 28 06

tel: 690-622-752

e-mail: przewozy@pkskutno.pl

 

Data Opublikowania: 26/08/2015

Czytaj więcej

Komunikat dotyczący suszy z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 

Bedlno, 26.08.2015r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SUSZY

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno prowadzona jest procedura prowadząca do uzyskania kredytów klęskowych i pomocy dla rolników.

 

Zgodnie z raportem nr 9 sporządzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno obecnie dotyczy:

 1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty – grunty klasy V i VI) następujących upraw: ziemniaki, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe;

 2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty – grunty klasy IIIb, IVa, IVb) następujących upraw: kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;

 3. na glebach średnich (grunty kl. IIIa) – ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

  Ponadto szacowane są również straty na użytkach zielonych: łąki, trawy na gruntach ornych.

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 10 września 2015r.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.

Informuję, że zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, nadal obowiązuje wyliczenie poziomu szkód w odniesieniu do produkcji całego gospodarstwa, bez względu na terenie ilu gmin prowadzona jest produkcja rolna. Niezależnie od tego, na terenie ilu gmin znajdują się grunty, rolnik składa tylko jedno oświadczenie o strukturze upraw w 2015 roku dla całego gospodarstwa w gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa.

W oświadczeniu nr 1 do wniosku rolnik uwzględnia powierzchnię wszystkich upraw swojego gospodarstwa z terenu wszystkich gmin, zgodną z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 (poświadczona za zgodność z oryginałem przez ARiMR kserokopia wniosku o płatności obszarowe wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych stanowi załącznik do wniosku o oszacowanie strat przez komisję gminną). Na podstawie struktury upraw w 2015 roku i ilości zwierząt, komisja wylicza średnią roczną produkcję z 3 lat dla całości gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą).

Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników:

Wartość pomocy dla sadów i krzewów owocowych to 800 złotych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara. Z zastrzeżeniem, że stawka ta zgodnie z prawem europejskim dotyczy gospodarstw, które ubezpieczyły się od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tą pomoc pomniejszoną o połowę – zapowiedział minister Sawicki.  

Pomoc będzie udzielana dla tych gospodarstw, które dysponują protokołami strat wykazującymi , że szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochody o 30 %.

 

 

Wzory pism.

 

Data Opublikowania: 26/08/2015

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020 - konsultacje

Szanowni Państwo!

    Zarząd Powiatu w Kutnie, ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 sierpnia 2015 r. konsultacji społecznych projektu KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KUTNOWSKIEGO ZWANYCH „STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.


W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu „STRATEGII ROZWOJU POWIATU KUTNOWSKIEGO NA LATA 2015 – 2020”.

Projekt niniejszej Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag, zamieszczony został na stronie powiatkutno.eu . Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno lub pocztą elektroniczną na adres a.chmielecka@powiatkutno.eu lub złożyć osobiście w godzinach 7.30-15.30 w sekretariacie Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno do dnia 20 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00.


Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz instytucje i podmioty z terenu powiatu kutnowskiego, zainteresowane aktualizacją przedmiotowego dokumentu.

 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

 

 

Data Opublikowania: 07/08/2015

Czytaj więcej

Joachima, Liliany, Szymona