Aktualności

Informacja o dofinansowaniu - usuwanie azbestu w 2018 roku.

 

Informujemy, że w związku z Umową nr 89/OZ/D/2018 zawartą w dn. 25 lipca 2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno,    zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie  do 42652,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 47392,68 zł.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 144,432 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona  internetowa  instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

Data Opublikowania: 19/09/2018

Czytaj więcej

Wójt Gminy Bedlno zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w uroczystościach z okazji 79 ROCZNICY BITWY NAD BZURĄ


 

Program:

• godz. 12.00  Msza Św. w Kościele Parafialnym w Orłowie

godz. 13.00  uroczystości pod obeliskiem:

  - wystąpienia zaproszonych gości

  - złożenie kwiatów   

  - program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Szewcach Nadolnych

  - zakończenie uroczystości


                                                                                                                     

 

Data Opublikowania: 18/09/2018

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 03/09/2018

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 31/08/2018

Czytaj więcej

Aureli, Kamila, Kleofasa