Aktualności

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-15 maja odbędą się na  terenie województwa Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Serdecznie Zapraszamy.

Data Opublikowania: 11/05/2016

Czytaj więcej

Ogłoszenie o inwentaryzacji na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Urząd Gminy Bedlno informuje, że w maju br. na terenie Gminy Bedlno przeprowadzana będzie inwentaryzacja na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Inwentaryzację prowadził będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą anonimową ankietę. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

ANKIETA INTERNETOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

 

Data Opublikowania: 29/04/2016

Czytaj więcej

Informacja o ankietyzacji prowadzących działalność rolniczą na OSN

Bedlno, 14.04.2016r.

                                                                                                                                                                                                                       

Informacja o ankietyzacji prowadzących działalność rolniczą na OSN

Informujemy, że do końca  czerwca  2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącej trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).


Ankietyzację  prowadzić będą przedstawiciele firmy MGGP S.A. z Krakowa, ul. J. Lea 112, 30-133 Kraków.


Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyty ankieterów, jak również poprzez stronę www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl

Wypełniając Ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl


Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia z  20 sierpnia 2012 r.    w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa łódzkiego,   na ternie gminy Bedlno obszar OSN obejmuje następujące obręby geodezyjne: Antoniew,  Bedlno Żbiwiec,  Dębowa  Góra, Ernestynów, Florianów, Franciszków, Głuchów, Groszki, Janów, Józefów, Kamilew, Kazimierek, Konstantynów, Mirosławice, Plecka Dąbrowa, Ruszki, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane i Dolne, Szewce Walentyna, Szewce Walentyna Marynin, Zosinów – Klotyldów.

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

 

 

Data Opublikowania: 14/04/2016

Czytaj więcej

Powiatowy Konkurs Lew Kutnowski

Zarząd Powiatu w Kutnie ogłasza rozpoczęcie naboru zgłoszeń do I Powiatowego Konkursu „LEW KUTNOWSKI”.

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu odbywa się w okresie od 16 marca do 15 maja 2016 roku.

Konkurs skierowany jest do ROLNIKÓW i FIRM z terenu Powiatu Kutnowskiego. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Krajowa Rada Izb Rolniczych i Marszałek Województwa Łódzkiego.

Laureatów konkursu uhonoruje Starosta Kutnowski Szczegółowe informacje dotyczące I edycji konkursu znajdują się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniehttp://www.powiatkutno.eu/konkurs_lew_kutnowski.   Obsługę konkursu prowadzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Głównym celem konkursu jest podniesienie rangi i wyróżnienie rolniczego charakteru powiatu kutnowskiego. To także możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa
i tych osób, które dzięki pomysłowości, wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, kreując przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnosząc jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim.

Zgodnie z Regulaminem kandydatów do konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach: rolnik i firma.

Pliki do pobrania:

Data Opublikowania: 07/04/2016

Czytaj więcej

Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny