Aktualności

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - informacja

W związku z sytuacją wynikającą z działalności GOK w Bedlnie siłownia w dniu 17 lutego 2017 r. będzie nieczynna.

Przepraszamy.

 

Data Opublikowania: 13/02/2017

Czytaj więcej

Bezpieczny i Aktywny Senior w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączył się do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior", organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie w tej sprawie z Elżbietą Rafalską minister rodziny pracy i polityki społecznej.

- To porozumienie jest ważne nie tylko dla resortu rodziny, ale dla wszystkich osób starszych. Polityka senioralna rządu jest związana z działaniami, które poprawią jakość życia osób starszych. Sprawią, że będą dłużej aktywne, poczują się bezpieczne, potrzebne, doceniane
i szanowane. Do jej realizacji szukamy ważnych partnerów
- mówiła na uroczystości podpisania porozumienia minister Elżbieta Rafalska i dodała: - Podpisanie dzisiejszego porozumienia nie jest przypadkiem. ZUS zawsze był sojusznikiem w zakresie polityki senioralnej.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wspierał i wspiera politykę senioralną państwa. My na co dzień mamy kontakt z dziesiątkami tysięcy seniorów, bo to ZUS dba o ich bezpieczeństwo finansowe, wypłacając zawsze na czas należne im świadczenie - podkreślała prof. Gertruda Uścińska, wskazując dodatkowo: - Podejmujemy też szereg działań, do których prawo nas nie obliguje, ale które służą naszym klientom w podeszłym wieku. Prowadzimy edukację w zakresie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego
i rentowego, organizujemy Dni Seniora, systematycznie ograniczamy wszelkie bariery architektoniczne na naszych salach obsługi i tworzymy miejsca przyjazne seniorom.

Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Bezpieczny Senior w woj. łódzkim

Każdy z oddziałów ZUS na terenie województwa łódzkiego  także dokłada swoją cegiełkę w zakresie dbania o bezpieczeństwo seniorów. Za każdym razem kiedy do Oddziałów dociera informacja o osobach podszywających się pod pracowników ZUS nachodzących emerytów w domu, alarmujemy o tym media i przestrzegamy by nie wpuszczać tych osób do domu. Podejmujemy także działania profilaktyczne wspólnie
z Policją.

W ramach Dni Seniora, Dni Osób z Niepełnosprawnością organizowanych
w I Oddziale ZUS w Łodzi, często goszczą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
z Wydziału Ruchu Drogowego. Prowadzą prelekcje, ostrzegają przed tym jak unikać niebezpiecznych sytuacji np. podczas wyciągania pieniędzy z bankomatu czy też udzielają informacji co do przepisów, które obowiązują w ruchu drogowym.

  II Oddział ZUS w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli podpisał w 2013 r.
z
Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli porozumienie o   współpracy w  zakresie wykrywania, zapobiegania przestępstwom, naruszeniom prawa godzącym (…)
w uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Instytucje wymieniają się informacjami i ostrzegają wspólnie świadczeniobiorców przed zagrożeniami.

Ciekawym przedsięwzięciem wykazał się także Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, który we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz członkami Uniwersytetu III wieku w Tomaszowie Mazowieckim przygotował dla lokalnej telewizji program ostrzegający emerytów przed wpuszczaniem nieznajomych podszywających się pod pracowników ZUS do domu. Widowisko przygotowane wspólnie z Seniorami być może bardziej potrafiło przemówić emerytom do rozsądku, kiedy zobaczyli w jakich sytuacjach znaleźli się ich rówieśnicy i jakie sposoby wymyślają oszuści by wzbogacić się kosztem emerytów. Pracownicy ZUS czuwali nad merytoryczną częścią przedsięwzięcia wskazując
np., że pracownicy ZUS nie chodzą po domach i nie proponują płatnego złożenia wniosku
o emeryturę, dodatek do niej czy korzystnego przeliczenia świadczenia.

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność - zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.

 

Obok ZUSu do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" przystąpiła Poczta Polska, której prezes Przemysław Sypniewski również podpisał z MRPiPS porozumienie o współpracy.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 09/02/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Bedlno - 10 lutego 2017 roku godz. 10:00

Sesja  odbędzie  się  w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

 

Data Opublikowania: 08/02/2017

Czytaj więcej

"Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja konkursu

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1.            Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2.            Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w  zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z  kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w  postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail: m.b.samartzi@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22  864 03 90; fax 22  864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.fdpa.org.pl

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.instagram.com/fundacja.fdpa/

www.fdpa.org.pl

m.b.samartzi@fdpa.org.pl

Data Opublikowania: 08/02/2017

Czytaj więcej

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r  Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we  współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i  Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad  XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i  finansowe –  w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o  mocy 75KM (relacja z  uroczystego finału XIV edycji Konkursu znajduje się na  stronie internetowej:

www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/ 

Konkurs jest jednym z  licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na  rzecz zmniejszenia liczby wypadków i  chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i  życia w  gospodarstwie rolnym. Udział w  konkursie mogą brać zarówno duże, jak i  małe gospodarstwa rolne.

Ich właściciele mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i  osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a  także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który  przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i  życia są stosowane w  zgłoszonym gospodarstwie, a  także czy eliminowane są w  nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji wchodzą specjaliści z  zakresu bhp w  rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i  inne instytucje działające w  środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  ich rad i  uwag przyczynia się do  wyeliminowania wielu zagrożeń, a  tym samym do  zmniejszenia ryzyka wypadków i  chorób zawodowych rolników oraz  ich rodzin.

Ważne terminy:

  • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
  • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
  • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Opens internal link in current windowRegulamin konkursu

Data Opublikowania: 07/02/2017

Czytaj więcej

Damiana, Romana, Romany