Aktualności

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 1 czerwca 2019 roku – 30 września 2019 roku PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Nr Projektu: POPC.03.01.00-00-0081/18

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
1 czerwca 2019 roku –  30 września 2019 roku

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Lp.

Gmina

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Tematyka

 1.  

BEDLNO

06.07.2019 r. - 07.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

06.07.2019 r. - 07.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

08.07.2019 r. - 09.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Tworzę własną stronę internetową

 1.  

BEDLNO

13.07.2019 r. - 14.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

13.07.2019 r. - 14.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

20.07. 2019 r.- 21.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

20.07. 2019 r.- 21.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

27.07.2019 r. - 28.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

27.07.2019 r. - 28.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

03.08.2019 r. - 04.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Mój biznes w sieci

 1.  

BEDLNO

03.08.2019 r. - 04.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Bedlno 31A

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

10.08.2019 r. - 11.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

10.08.2019 r. - 11.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Rolnik w sieci

 1.  

BEDLNO

17.08.2019 r. - 18.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

17.08.2019 r. - 18.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie, Plecka Dąbrowa 6

Moje finanse i transakcje w sieci

 1.  

BEDLNO

07.09.2019 r. - 08.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Pniewie, Pniewo 21, 99-311 Bedlno

Kultura w sieci

 1.  

BEDLNO

07.09.2019 r. - 08.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

14.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

14.09.2019 r. - 15.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14

Rodzic w Internecie

 1.  

BEDLNO

21.09.2019 r. - 22.09.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Żeronicach, Żeronice 37A

Moje finanse i transakcje w sieci

Data Opublikowania: 15/07/2019

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców - trening systemu ostrzegania i alarmowania

 

Bedlno,dnia 09.07.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

 

Podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania połączony

  z upamiętnieniem
75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe

- ciągłym sygnałem dźwiękowym 

na czas 1 minuty

 

Data Opublikowania: 10/07/2019

Czytaj więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 4 lipca 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja
  od godz. 9:45) sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Łowicz ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.rpo.lodzkie.pl. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego

Program spotkania

 • Rejestracja uczestników.
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób poniżej 29. roku życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
 • Fundusze na kursy, szkolenia w formie nieoprocentowanych pożyczek - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Programu Polska Cyfrowa
    na lata 2014-2020.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Data Opublikowania: 03/07/2019

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Bedlno, dn. 1.07.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Z uwagi na występującą suszę, zawiadamiam o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bedlno.

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:

1.        na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty - dotyczyć może   klas V i VI) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe,   krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

2.        na glebach kategorii II (podatna na suszę: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty - dotyczyć może klas IVb i IVa, IIIb) następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

3.        na glebach kategorii  III (średnio podatna na suszę: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty - dotyczyć może klasy IIIa) następujących upraw: zboża jare.

Ponadto   szacowane będą również użytki zielone np. łąki, pastwiska, trawy na gruntach ornych.

Mapa  kategorii glebowych dla poszczególnych  działek ewidencyjnych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 12 lipca 2019r., jednak nie później niż przed zbiorem plonów.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie www.bedlno.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 28.


 

 

Data Opublikowania: 02/07/2019

Czytaj więcej

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r

2019 r. – Gmina Bedlno 

 

 

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

2019

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

17

13

11

9

6

4

Selektywna - żółte worki

2 / 30

27

24

22

19

17

Selektywna - niebieskie worki

 

27

 

 

19

 

Selektywna - zielone worki

30

 

24

 

19

 

 

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 17/07/2019, 13/08/2019, 11/09/2019, 09/10/2019.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Data Opublikowania: 27/06/2019

Czytaj więcej

Eustachego, Mariki, Mirelli